NATJEČAJI ZA PODUZETNIČKE INOVACIJE, POTICAJI U POLJOPRIVREDI I TURIZMU – LIPANJ 2016.

Posted on Posted in NATJEČAJI

Podrška razvoju malih i srednjih poduzeća u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Fond: Europski fond za regionalni razvoj 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 14.10.2015. do 31.12.2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrtaPodručje: malo i srednje poduzetništvo, turizam
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela".
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.
 
Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.
 
Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU OPERACIJA 8.6.1. i 8.6.2.

Narodnim novinama 55/16  objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“– provedba tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Također, u Narodnim novinama 55/16 objavljen je i Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“-provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.


Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.  

Liste prihvatljivih troškova sastavni su dijelovi gore navedenih Natječaja i nalaze se u Prilogu I.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Detaljnije o navedenim mjerama možete pogledati ovdje

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 25.5.2016. do 6.10.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: poljoprivredni gospodarski subjekti

Sažetak: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Proizvođačke grupe/organizacije ne mogu biti korisnici u operaciji 4.1.3. Ujedno napominjemo da se povezana društva smatraju jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje unutar Operacije 4.1.3. su:
a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
b) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, te troškovi navedeni u članku 7. Pravilnika (NN 07/2015).  

Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, no može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.  

Detaljnije možete pogledati ovdje:
http://www.apprrr.hr/objavljen--natjecaj-za-provedbu-operacije-413-“koristenje-obnovljivih-izvora-energije“--1973.aspx
http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

 

Mjera 7; Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima-OBJAVA PRAVILNIKA

Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 objavljen je u Narodnim novinama, broj 22/15 (NN 22/15).

U okviru Mjere 07 potpore će se dodjeljivati kroz sljedeće podmjere:

-Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti – Podmjera 7.1,

-Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – Podmjera 7.2,

-Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Podmjera 7.4.

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

 

Program Erasmus+ : SURADNJA I RAZMJENE SKUPINA MLADIH, SPORTSKA DOGAĐANJA I RAZMJENE, STRATEŠKA PARTNERSTVA U VISOKOM OBRAZOVANJU, ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU, OBRAZOVANJU ODRASLIH TE U PODRUČJU MLADIH

MOBILNOST MLADIH LJUDI 

Razmjene mladih:

Razmjenama mladih omogućuje se skupinama koje čine najmanje dvije mlade osobe iz različitih zemalja da se sastaju i zajedno žive do 21 dan. Za vrijeme razmjene mladih, sudionici, uz podršku voditelja skupine, zajednički provode program rada (mješavine radionica, vježbi, rasprava, igranja uloga, simulacija, aktivnosti na otvorenom itd.)

Europska volonterska služba:

Putem ove aktivnosti omogućuje se mladim ljudima u dobi između 17 i 30 godina da izraze svoju osobnu posvećenost putem neplaćenog dobrovoljnog rada s punim radnim vremenom u razdoblju do 12 mjeseci u nekoj drugoj državi unutar ili izvan Europske unije.

Mobilnost osoba koje rade s mladim ljudima:

Osposobljavanje i umrežavanja osoba koje rade s mladima: stručno usavršavanje osoba koje rade s mladima provedbom aktivnosti kao što su transnacionalni/međunarodni seminari, tečajevi osposobljavanja, događanja za uspostavljanje kontakta, studijske posjete itd. ili razdoblja promatranja rada u organizaciji u inozemstvu aktivnoj u području mladih.

Organizacija sudionica može biti:

- neprofitna organizacija, udruga, NVO;

- Europski NVO za mlade;

- socijalno poduzeće;

-javno tijelo na lokalnoj razini;

- skupina mladih ljudi aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (tj. neformalna skupina mladih ljudi) kao i:

 javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini49;

- udruženje regija;

- Europska grupacija za teritorijalnu suradnju;

- tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornost

 

SPORTSKE AKTIVNOSTI- sportski klubovi, organizacije, savezi

Sljedeće aktivnosti u području sporta provode se putem ovog programa:

- Suradnička partnerstva: -  transnacionalno i uključuje barem pet organizacija iz pet različitih država sudionica u programu za razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse u različitim područjima u vezi sa sportom i tjelesnom aktivnošću između različitih organizacija i zainteresiranih strana unutar i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, sportskih organizacija, organizacija povezanih sa sportom i obrazovnih tijela

- Mala suradnička partnerstva: : -  transnacionalno i uključuje barem tri organizacije iz tri različite države sudionice u program- mogućnost za osmišljavanje, provedbu i prijenos inovativnih praksi u različitim područjima u vezi sa sportom i tjelesnom aktivnosti između različitih organizacija, a osobito tijela vlasti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te organizacija i obrazovnih tijela aktivnih u području sporta

- Neprofitna europska sportska događanja:

- organizacija europskih sportskih događanja u jednoj programskoj državi;

- nacionalna događanja –koja istovremeno u nekoliko država sudionica u programu organiziraju neprofitne organizacije ili javna tijela aktivna u području sporta

 

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

 

AKTIVNOSTI:

- kurikulumi, tečajevi, združeni programi studija, zajednički moduli (uključujući e-module), integracija

  velikog broja načina učenja (na daljinu, uz rad, modularno učenje);

- učenje, poučavanje, osposobljavanje, materijali i metode za rad s mladima, pedagoški pristupi i alati;

- suradnja na temelju projekta, suradničko učenje, radionice, virtualni laboratoriji, virtualna mjesta za

  suradnju;

- aktivnosti jačanja sposobnosti i umrežavanja;

- razrada i provedba strateških planova suradnje;

- aktivnosti informiranja, usmjeravanja, osposobljavanja i savjetovanja;  ankete, usporedne analize, 

  prikupljanje dokaza, studije stvarnih slučajeva;

- definicija standarda kvalitete i profila zanimanja koji se temelje na kompetencijama;

- poboljšanje kvalifikacijskog okvira, prijenos bodova, osiguranje kvalitete, priznavanje i vrednovanje;

- aktivnosti osposobljavanja, poučavanja i učenja. Izvor: www.mobilnost.hr

 

 

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine-privremena obustava

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 6.11.2015. do 30.6.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unij 

Područje: turizam, kultura

Prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine, koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv je podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

   Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

   Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:

-investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine,

-potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te

- regionalne potpore za ulaganje.

Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

          do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)

          do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Podnošenje projektnog prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) dozvoljeno je najranije 30 (trideset) kalendarskih dana od dana objave ovog Poziva, odnosno od 6. prosinca 2015.

 

 

Kompetentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.5.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 20. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00  kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

 

 

EU fondovi za istraživanje i razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa poslovnog sektora te povećanje njihove suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama

Najava natječaja: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Najniža vrijednost potpore-190.000,00 HRK (25.000,00 EUR), najviša vrijednost potpore - 57.000.000,00 HRK (7.500.000,00 EUR).

Rok: Trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

*Aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama:

- potpore za projekte istraživanja i razvoja

-prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

                1) temeljno istraživanje,

                2) industrijsko istraživanje,

                3) eksperimentalni razvoj,

                4) studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.  U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

- regionalne potpore za ulaganje

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Prijavitelj kojem je odobrena regionalna potpora mora osigurati održivost projekta, odnosno da ulaganje ostaje u području koje prima potporu, što znači da tijekom razdoblja od pet godina za velike poduzetnike, odnosno tri godine za MSP od završetka projekta.

INTENZITET POTPORA

-prema veličini poduzeća/organizacije za istraživanje i širenje znanja

 

 

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao Partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore)

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

 

 

 

 

Temeljno istraživanje

100%

100%

100%

100%

Industrijsko istraživanje

70%

60%

50%

85%

- podložno učinkovitoj suradnji

- podložno opsežnom širenju znanja

80%

75%

65%

85%

Eksperimentalni razvoj

45%

35%

25%

85%

- podložno učinkovitoj suradnji

- podložno opsežnom širenju znanja

60%

50%

40%

85%

Potpore za studije izvedivosti

70%

60%

50%

/

Regionalne potpore za ulaganje

45%

35%

25%

/

 

TEMATSKA I PODTEMATSKA PODRUČJA

 

I   ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

 1. Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 1. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 2. Nutricionizam

           

 II   ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

 1. Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 2. Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali

 III  PROMET I MOBILNOST

 1. Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 2. Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 3. Inteligentni transportni sustavi i logistika

 IV  SIGURNOST

 1. Kibernetička Sigurnost
 2. Obrambene tehnologije i proizvodi “dvojne namjene”
 3. Protuminski program

 V  HRANA I BIOEKONOMIJA

 1. Održiva proizvodnja i prerada hrane
 2. Održiva proizvodnja i prerada drva  

Javna objava poziva očekuje se u prvoj polovici 2016. godine.

 

EU fondovi za inovacije i inovativne procese u razvoju novih proizvoda poduzeća/novosti na tržištu-novoosnovana poduzeća

Natječaj: Inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

-poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je isključivo novoosnovanim MSP registriranim za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Status: otvoren od 9.5.2016. do 31.12.2016.

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
- neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
- su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Prihvatljive aktivnosti:

-razvoj inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu.

-inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda

 

Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Proizvod je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje fundamentalno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda.

Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologiju koja je novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. - Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” unutar Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izvor: apprrr.hr; (NN120/15)

 

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 11.4.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zaštita prirode i okoliša

Sredstva ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Priprema studijske i projektne dokumentacije
Provedba projekta

     - rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda                       
    -  edukacija i interpretacija;
    -   promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, i to u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h.

 

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.9.2015. do 30.6.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: javna visoka učilišta
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
-Podskupina 1 - Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
-Podskupina 2 - Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova
Ukupna raspoloživa sredstva Poziva: 934.000.000,00 HRK;
Minimalni iznos sredstava po projektu: 7.600.000,00 HRK
Maksimalni iznos sredstava po projektu:
-Poskupina 1: Do ukupno 225.000.000,00 HRK i  do 240.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po krevetu  u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom već postoji odnosno do 300.000,00 HRK (uključujući PDV)  jeiničnog troška po krevetu u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom još ne postoji;
-Podskupina 2: Do ukupno 230.000.000,00 HRK i do 70.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po obnovljenom krevetu.
 

 Mjera 3 ; Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu-OBJAVA PRAVILNIKA

Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda. Važan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja i  jačanju turističke ponude.

Pravilnik o provedbi mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dostupan je u Narodnim novinama, broj 30/15 : (NN 111_15).

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Izvor: strukturnifondovi.hr