Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju- objavljen novi natječaj za mikro, male i srednje poduzetnike!

Posted on Posted in Nekategorizirano
Objavljen je novi natječaj za jačanje konkurentnosti i razvoja poslovanja poduzetnika, usmjeren na proizvodna poduzeća, odnosno izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, a pozivom se želi potaknuti MSP-ove na:

– korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja

– primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji

– prelazak na kružno gospodarstvo

Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

 

Svrha natječaja je:

– jačanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva

-poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela

-razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza

-očuvanje postojećih te poticanje stvaranja novih radnih mjesta.

 

Potpore

-Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

-Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn

Postotak sufinanciranja: od 35% do 75%, ovisno o vrsti prihvatljivog troška

Kroz natječaj je za dodjelu bespovratnih sredstava ukupno raspoloživo 1.140.000.000,00 kn.

 

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Za sve potrebne informacije vezane za pripremu projektnog prijedloga i investicijske studije te upravljanje provedbom projekta, slobodno nam se javite na:

info@aplikat28.hr ili kontaktima na stranici www.aplikat28.hr/kontakt