Novi Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije te inovacijske klastere

Posted on Posted in Nekategorizirano

Novi Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije te inovacijske klastere

”Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Uz  navedeni, donesen je i Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere, za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Programima će se omogućiti dodjela potpora za projekte istraživanja i razvoja te ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje te inovacijskim klasterima s ciljem umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.”

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

Više o programima možete pročitati na stranici: https://strukturnifondovi.hr/

 

Slobodno nam se javite ukoliko Vam je potreban savjet, priprema projektnog prijedloga ili usluge provedbe projekata koji se dijelom ili u cijelosti mogu sufinancirati sredstvima EU fondova, ali i investicijskih ili poslovnih banaka, uz poticajnu kamatnu stopu.

Kontakt: 📨 info@aplikat28.hr ; www.aplikat28.hr