Potpore za ulaganja u razvoj i komercijalizaciju inovacija, digitalizaciju i zeleno poslovanje poduzetnika te zelenu i digitalnu tranziciju turizma

Posted on Posted in Nekategorizirano

Potpore za ulaganja u razvoj i komercijalizaciju inovacija, digitalizaciju poslovanja poduzetnika te zelenu i digitalnu tranziciju turizma;  

U okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u najavi su natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava i programi provedbe financijskih instrumenata namijenjenih ulaganjima u inovativna poduzeća (razvoj i komercijalizacija inovacija), digitalizaciju i razvoj konkurentnosti i održivosti poslovanja poduzetnika te zasebno natječaji usmjereni ulaganjima u dodatno jačanje sektora turizma, kroz zelenu i digitalnu tranziciju poslovanja poduzetnika u turizmu:

Najava natjecaji digitalizacija inovacije 2021

  1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

-projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5-8

Aktivnosti:

-nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.)

-obuka o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja

-pristup globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima

Prihvatljivi troškovi:

-kupnja opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga

Procjena vrijednosti potpore po projektu:

-do 1.000.000 HRK

Ciljna skupina:

– Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)  registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima

Procjena vrijednosti natječaja:  141.700.000 HRK

Razdoblje objava natječaja:

 – 3. kvartal 2021.- 2026.

 

  1. Komercijalizacija inovacija

-projekti bi trebali rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu.

-financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge

Aktivnosti:

dodatno ispitivanje i ugradnja rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Ciljna skupina:

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište

Procjena vrijednosti potpore po projektu:

– 760.000 –  5.320.000 HRK

Procjena vrijednosti natječaja:  380.000.000 HRK

Razdoblje objava natječaja:

 – 3. kvartal 2021.- 2026.

 

  1. Bespovratne potpore za digitalizaciju

-projekti sa svrhom povećanja kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa

Aktivnosti i prihvatljivi troškovi natječaja:

-nabava opreme, softvera, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga te dodatni režijski troškovi i ostali izdatci poslovanja

Procjena vrijednosti potpore po projektu:

– 750.000 HRK

Procjena vrijednosti natječaja:  206.000.000 HRK

Razdoblje objava natječaja:

– 3. kvartal 2021.- 2026.

 

  1. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

– projekti koji doprinose smanjivanju okolišnog otiska i smanjenju potrošnje energije, onečišćenja zraka, tla i vode

Aktivnosti i prihvatljivi troškovi natječaja:

– zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj održive turističke infrastrukture i održivih turističkih proizvoda

– održiv dizajn, održiva tehnoloških rješenja (permakultura, zelena gradnja i arhitektura, energetska učinkovitost, OIE, eko sanitarije i sl.) za  prevenciju onečišćenja okoliša i promociju održivih praksi u graditeljstvu

(a) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Procjena vrijednosti natječaja:   1.020.000.000 HRK

– potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, 

– nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti

Prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući  putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti  iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih I tematskih parkova.

Partneri: trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi.

  

(b) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u

poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Procjena vrijednosti natječaja:    50.000.000 HRK

-potpore ulaganjima u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel)

-potpora za ulaganja u energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije

– potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća

Prijavitelji: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu I ugostiteljstvu

(c) Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Procjena vrijednosti natječaja:    180.000.000 HRK

-uvođenje kulture inovacija te istraživanja i razvoja u sektoru turizma, za poticanje poduzeća u sektoru turizma i ugostiteljstva na povezivanje sa znanstvenom zajednicom i istraživačkim centrima

– uvođenje inovacija kroz razvoj novih turističkih proizvoda, ali i pametnih i inovativnih rješenja za suočavanje sa suvremenim izazovima turizma vezanim uz okolišnu, ali i socijalnu i gospodarsku održivost, kako na obali tako i u unutrašnjosti, posebno s izazovima povezanim sa zaštitom okoliša

-digitalna tranzicija hrvatskog turizma prema novim načini upravljanja putovanjima, novim mogućnostima u promociji turističkih proizvoda, kao i učinkovitijoj uporabi oskudnih resursa

– smanjenje stvaranja otpada koje uzrokuju turistička poduzeća i posjetitelji, osobito u moru, na najmanju moguću razinu

– ulaganja u nautički turizam s ciljem njegove zelene i digitalne tranzicije

Ciljna skupina:

-HTZ, mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale  rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;

mala, srednja i velika poduzeća vezana  proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma

-znanstveno-istraživačke institucije

Razdoblje objava natječaja:

– 2020.- 2026.

 

5. Vaučeri za digitalizaciju

Aktivnosti i prihvatljivi troškovi natječaja:

1) Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

2) Vaučer za digitalnu transformaciju –provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju

3) Vaučer za digitalni marketing – za  razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju poslovanja

4) Vaučer za kibernetičku otpornost – povećanje kibernetičke sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava

5) Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga – podržava se istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava

Ciljna skupina:

-MSP-ovi- mikro, mali  isrednji poduzetnici, u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

Procjena vrijednosti natječaja:

-75.000.000 HRK

Razdoblje objava natječaja:

– 3. kvartal 2021.- 2026.

Izvor: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

https://vlada.gov.hr/plan-oporavka-i-otpornosti-srpanj-2021/32673

Za više informacija o natječajima vezanim za jačanje akceleracijske aktivnosti poduzetnika, uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije te o drugim najavljenim natječajima u okviru  Nacionalnog plana oporavka Ii  otpornosti 2021.-2026., kao i za pripremu projekata, Investicijskih studija I Financijskih analiza za natječaje, slobodno nam se javite kontaktima na web stranici: www.aplikat28.hr/kontakt

(kontakt obrazac/ e-mail:info@aplikat28.hr)