Otvoren Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Posted on Posted in Nekategorizirano

Otvoren je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Natječaj za financiranje inovacija novoosnovanih poduzeća potiče rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP, do 5 godina starosti), koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

Podržat će se projekti u predkomercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

*nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije

*ispitivanje, razvoj pilot-linija

*zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)

*osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije)

 

Neki od prihvatljivih troškova su sljedeći:

-troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta;

-troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta

-troškovi vanjskih usluga za inovacije (poput savjetodavnih I pomoćnih usluga te dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)

-troškovi osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

-najniži iznos 200.000,00 HRK

-najviši iznos 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Raspoloživi iznos sredstava je 141.000.000,00 HRK, a projektni prijedlozi podnose se od 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023.

Izvor: https://mingor.gov.hr/

Slobodno nam se javite za sve potrebne informacije o prihvatljivosti projekata te za pripremu projektne dokumentacije za prijavu na Natječaj.

Kontakti:

E-mail: info@aplikat28.hr

Web: www.aplikat28.hr/kontakt