Novi HBOR-ovi programi izravnih kredita iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike uz kamatne stope od 0,4% ili subvenciju kamatne stope do 75%

Posted on Posted in Nekategorizirano

NOVI FINANCIJSKI INSTRUMENTI: IZRAVNI KREDITI UZ KAMATNU STOPU OD 0,4 %

˝Izravne kredite iz sredstava NPOO-a moći će koristiti poduzetnici početnici (do 3 godine poslovanja), mladi poduzetnici (do 40 godina), društva u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci) i poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

Kamatna stopa za kreditiranje projekata koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosit će 0,4 posto godišnje, dok će kamatna stopa za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznositi 0,8 posto godišnje.

Krediti će se odobravati bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

 

POSTOJEĆI KREDITI HBOR-a UZ 75% NIŽU KAMATNU STOPU

HBOR će također  omogućiti značajno sniženje kamatnih stopa za poslovne subjekte svih veličina privatnog i javnog sektora u okviru svojih postojećih programa za financiranje investicija: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora te Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 posto; za ulaganja na posebna područja RH, uključujući i ulaganja javnog sektora u oporavak od potresa, te ulaganja u RDI projekte do 65 posto, a za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 posto.

Tako bi primjerice kamatna stopa za korisnika izravnog HBOR-ovog kredita koji ulaže u projekt zelene tranzicije svojeg proizvodnog poduzeća po programu Investicije privatnog sektora iznosila 0,375 posto, umjesto trenutnih 1,5 posto.

Kada kredit odobrava poslovna banka ili leasing društvo, kamatna stopa koju odredi za pojedini projekt umanjuje se na isti način, čime se poduzetnicima osigurava značajno sniženje kamatnih stopa.

Svaki projekt koji koristi sredstva NPOO-a mora zadovoljiti načela nenanošenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm) u smislu isključenja neprihvatljivih aktivnosti, provjere održivosti te biti usklađen s relevantnim zakonodavstvom EU.˝

Izvor: HBOR; https://www.hbor.hr/krediti-iz-npoo-a-kamatne-stope-od-04-ili-umanjene-za-do-75/

Slobodno nam se za sve potrebne informacije javite na: www.aplikat28.hr/kontakt