CultureEU – nov i zanimljiv interaktivni vodič na razini EU-a za financiranje kulturnog i kreativnog sektora!

Posted on Posted in Nekategorizirano

CulturEU – nov i zanimljiv interaktivni vodič na razini EU-a  za financiranje kulturnog i kreativnog sektora!;

Europska komisija objavila je novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja dostupne na razini EU-a za  kulturne i kreativne sektore koji uključuju:
– Arhitekturu
– Umjetničke zanate
– Kulturnu baštinu
– Dizajn i modu
– Književnost, knjige i izdavaštvo
– Glazbu
– Izvedbenu umjetnost
– Likovne umjetnosti
Interaktivni vodič CulturEU na jednom mjestu pruža informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU.
Kroz interaktivni alat svi europski dionici kulturnih i kreativnih sektora bit će u samo nekoliko „klikova“ usmjereni na najprikladniju financijsku potporu EU-a koja im je dostupna.
Prvi korak pri korištenju interaktivnog vodiča čini  anketa s nekoliko pitanja, kojima se olakšava pretraga izvora financiranja koji najviše odgovara određenom sektoru kulture, vrsti organizacije i planiranom projektu.

Anketni upitnik možete pronaći na poveznici: https://ec.europa.eu/culture/discover-funding-opportunities-for-the-cultural-and-creative-sectors

 

Vodič je izrađen s ciljem pomoći u snalaženju u brojnim financijskim alatima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima.  Predstavljanje mogućnosti financiranja dopunjeno je inspirativnim iskustvima i primjerima najbolje prakse.

CulturEU će se redovito ažurirati najnovijim informacijama o predstojećim pozivima na podnošenje prijedloga projekata te će početkom 2022. biti dostupan na svim jezicima EU-a.

 
Dosadašnje mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima uključuju:
 

  • povećanje iznosa financijske potpore kulturnim, kreativnim i uključivim projektima s gotovo 2,5 milijardi eura iz programa Kreativna Europa i oko 2 milijarde eura iz programa Obzor Europa za razdoblje od 2021. do 2027.;
  • izdvajanje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost;
  • odobravanje nacionalne potpore na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u ukupnom iznosu većem od 420 milijuna eura;
  • objavljivanje smjernica EU-a o sigurnom ponovnom otvaranju i oporavku sektora
  • te pokretanje posebne platforme Creatives Unite (https://creativesunite.eu/) za umjetnike, izvođače i druge djelatnike u kulturnim i kreativnim sektorima radi razmjene informacija, inicijativa i ideja (ta platforma trenutno ima više od 43 000 korisnika).

 
Više informacija o vodiču dostupno je na poveznici: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6292

Izvor: Ministarstvo kulture; https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/pokrenut-cultureu-interaktivni-vodic-financiranja-za-kulturne-i-kreativne-sektore/21659

Europska komisija: https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide