Bespovratna sredstva za prijavitelje koji djeluju u područjima arhitekture, medija, umjetnosti i nakladništva te audiovizualne djelatnosti, uključujući izradu videoigara: mogućnost gradnje i opremanja objekata i poslovnih prostora, financiranja troškova plaća, edukacija zaposlenika, informatizacije i energetske učinkovitosti poslovanja!

Posted on Posted in Nekategorizirano

Za prvi kvartal 2023. godine najavljena je objava natječaja „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., namijenjenog financiranju modernizacije i razvoja poslovanja prijavitelja koji su registrirani za poslovanje kroz dvije grupe:

*Grupa A:

 -Trgovačka društva i obrti (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)

– Ustanove u kulturi (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)

*Grupa B:

– Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

– Umjetničke organizacije

 

Natječaj je specifičan, jer omogućava ulaganje u gradnju, opremanje i razvoj poslovanja prijavitelja kroz širok obuhvat prihvatljivih troškova, kojima je moguće financirati:

– gradnju, rekonstrukciju zgrada, poslovnih prostora i drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele

– informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (hardver)

– održavanje, preuređenje i/ili modernizaciju zgrade, poslovnih prostora i drugih objekata i pripadajuće parcele, uključujući energetsku obnovu

– komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka

– plaće osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja

– najam / zakup prostora, režijske troškove koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava

– trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata

– nabavu novih strojeva, opreme, alata te s njima povezane troškove aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač

– nabavu nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

-savjetodavne usluge, izradu projektne dokumentacije, usavršavanja, sudjelovanje na sajmovima i dr. troškove poslovanja

Ovim se Pozivom dodjeljuju bespovratna sredstva prema grupama u sljedećim iznosima:

* GRUPA  A: od  minimalno 300.000,00 HRK do najviše  7.500.000,00 HRK

* GRUPA  B: od  minimalno 100.000,00 HRK do najviše  1.400.000,00 HRK po projektnom prijedlogu.

Potpora se nadalje u postotku od 45% do 70% dodjeljuje prema lokaciji sjedišta prijavitelja i dodatno raspoređuje u ovom rasponu prema odabranim aktivnostima.

 

Prihvatljiva područja djelovanja prijavitelja su sljedeća:

– arhitektura,

audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre

-mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti

-knjiga i nakladništvo

-primijenjene i vizualne umjetnosti.

Pozivom će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava Poziva na dostavu projektnih prijedloga                               grupa A 200.000.000,00 HRK
grupa B 50.000.000,00 HRK

Za sve potrebne informacije te pripremu i savjetovanje u provedbi projekata slobodno nam se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr/kontakt (e-mail: info@aplikat28.hr)

Izvori:

*https://min-kulture.gov.hr/poziv-na-prikupljanje-podataka-o-potencijalnim-prijaviteljima-i-projektima-u-sklopu-npoo-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija-21850/21850

*https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21060