Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Posted on Posted in Nekategorizirano

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za dodjelu sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, za koji će provedbeno tijelo biti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god 
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW    
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god   
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 2.000.000,00 eura

Bespovratna sredstva

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore, odnosno prema područjima RH i veličini poduzeća:

 • za Jadransku, Panonsku i Sjevernu Hrvatsku i:
  • Mikro i malo poduzeće – 80%
  • Srednje poduzeća – 70%
  • Veliko poduzeće – 60%
 • za Grad Zagreb i:
  • Mikro i malo poduzeće – 70%
  • Srednje poduzeća – 60%
  • Veliko poduzeće – 50%

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području

C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

U skladu s Pozivom, prihvatljivi su troškovi:

1. Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, sustava za  nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.

2. Izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.

3. Izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.

4. Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.

5. Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer.

6. Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. 

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga traje od  18. travnja 2023.  do 19. lipnja 2023.  

Izvori:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

https://www.fzoeu.hr/hr/objavljen-prvi-poziv-za-dodjelu-sredstava-iz-modernizacijskog-fonda/9354

Za sve potrebne informacije slobodno nam se javite kontaktima na aplikat28.hr/kontakt