Naše usluge

Izrada projektnih prijedloga za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Programa Unije i nacionalnih fondova

Osmišljavanje, priprema i sastavljanje natječajne dokumentacije te kompletna prijava na natječaje

Financijska analiza i investicijsko planiranje

Provjera prihvatljivosti prijavitelja na natječaje prema financijskim pokazateljima te pomoć u sastavljanju financijske konstrukcije planirane investicije

Poslovni planovi, investicijske studije, studije (pred)izvodljivosti, CBA

Izrada elaborata, kao dijela natječajne dokumentacije, poslovnih planova za osnivanje trgovačkih društava i studija za izradu kreditnih zahtjeva

Savjetovanje u provedbi projekata

Savjetovanje u implementaciji projekata odobrenih za financiranje

Izrada statističkih analiza podataka

Statističke analize podataka temeljenih na različitim istraživanjima i obrada rezultata

Edukacije iz područja EU fondova

Radionice o mogućnostima financiranja, pristupu programima i natječajima, razumijevanju projektnog ciklusa, uz primjere iz prakse

Europski fondovi

Dođite na kavu i recite nam svoje ideje!

Trg hrvatske bratske zajednice 8, 21 000 Split
M: +385 91 582 5418