˝Obnova javne kulturne infrastrukture˝: objavljen novi Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava!

Posted on Posted in Nekategorizirano

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 6. prosinca 2023. godine otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture” (PK.6.4.01).

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama, bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture. Naime, na osnovu  inicijative  i analize koju je provelo Ministarstvo kulture i medija te Vladine politike ravnomjernog regionalnog razvoja ulagat će se u temeljnu kulturnu infrastrukturu: knjižnice, muzeje, kina i domove kulture kako bi se prilagodili standardima današnjeg vremena te omogućila energetska obnova i modernizacija čime se građanima omogućuje veća dostupnost sudjelovanja u kulturi.

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Najviša stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

– Ustanova u kulturi u skladu s člankom 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) tj. javna ustanova koja se osniva za obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti

– Jedinica lokalne samouprave (JLS), ili

– Jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S).

 

Partnerstvo u provedbi projekta je dozvoljeno, a partner u sklopu ovog Poziva može biti:

– Jedinica lokalne samouprave

– Jedinica područne (regionalne) samouprave

– Ustanova u kulturi u skladu s čl. 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

– Regionalni koordinator u skladu čl. 24. Zakona o regionalnom razvoju. Prihvatljivost regionalnog koordinatora provjerava se uvidom u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija dostupnim na https://razvoj.gov.hr/upisnik-regionalnihkoordinatora-i-lokalnih-razvojnih-agencija/4007.

 

Prihvatljive aktivnosti projekata:

  1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  3. Upravljanje projektom i administracija
  4. Promidžba i vidljivost projekta

Projektne se prijave zaprimaju od 1. veljače 2024. od 9,00 sati, a krajnji je rok za podnošenje prijava 31. prosinca 2024. do 9,00 sati.

Za sve potrebne dodatne informacije, pripremu projektnih prijedloga te usluge upravljanja provedbom slobodno nam se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr, odnosno na info@aplikat28.hr

Izvori:

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-obnova-javne-kulturne-infrastrukture/24872

https://razvoj.gov.hr/