EU fondovi za poljoprivredu i aktualni natječaji – PROSINAC 2015.

Posted on Posted in NATJEČAJI

Podrška razvoju malih i srednjih poduzeća u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Fond: Europski fond za regionalni razvoj 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 14.10.2015. do 31.12.2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrtaPodručje: malo i srednje poduzetništvo, turizam
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela".
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.
 
Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.
 
Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganje u opremu

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 760.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

 

 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.9.2015. do 15.1.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem  IKT–a“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Produljen je rok prijave na natječaj te će se prijedlozi primati od 21. rujna 2015. do 15. veljače 2016.

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 6.11.2015. do 30.6.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unij 

Područje: turizam, kultura

Prijavitelji: pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine, koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv je podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

   Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

   Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:

-investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine,

-potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te

- regionalne potpore za ulaganje.

Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

          do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)

          do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Podnošenje projektnog prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) dozvoljeno je najranije 30 (trideset) kalendarskih dana od dana objave ovog Poziva, odnosno od 6. prosinca 2015.

 

 

Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

Pilot projekt: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.6.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

 Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Sažetak: Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 50.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 kuna.

 

 

Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. - Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Objavljen je Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” unutar Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Izvor: apprrr.hr; (NN120/15)

Europska komisija objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu

Dana 20. listopada Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (engleska verzija, hrvatska verzija), a dana 22. listopada 2015. objavljen je Ispravak prvotnog Poziva (engleska verzija, hrvatska verzija). Prema navedenim Pozivu i Ispravku Poziva, otvorene su sljedeće aktivnosti:

  • - Ključna aktivnost 1 (KA1) – Obrazovna mobilnost pojedinaca
  • - Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • - Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politike.

S pripadajućim rokovima:
Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području mladih 2. veljače 2016.
Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja 2. veljače 2016.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 26. travnja 2016.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 4. listopada 2016.
Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus 18. veljače 2016.
Događaji velikih razmjera europske volonterske službe 1. travnja 2016.

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području mladih 2. veljače 2016.
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja 31. ožujka 2016.
Strateška partnerstva u području mladih 26. travnja 2016.
Strateška partnerstva u području mladih 4. listopada 2016.
Koalicije znanja/sektorskih vještina 26. veljače 2016.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja 10. veljače 2016.
Jačanje kapaciteta u području mladih 2. veljače 2016.
1. srpnja 2016.

Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih 2. veljače 2016.
26. travnja 2016.
4. listopada 2016.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti 25. veljače 2016.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016. 21. siječnja 2016.
Zajednička partnerstva koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016. 12. svibnja 2016.
Mala zajednička partnerstva 12. svibnja 2016.
Neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2016. 21. siječnja 2016.
Neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2016. 12. svibnja 2016.

Rokovi za podnošenje prijava istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

datum otvaranja: 20.10.2015.
datum zatvaranja: 04.10.2016.
Izvor: www.mobilnost.hr

 

Natječaj za provedbu podmjere 4.1.»Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1.» Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala jedva natječaja za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava". Isti su objavljeni  u Narodnim novinama br. 121/15, od dana 4.11.2015. godine. Jedan natječaj odnosi se na sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća. 

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.   

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

Izvor:www.apprrr.hr

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. listopada 2015. u Narodni novinama broj 118/15 natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".  

Korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika neovisno o ekonomskoj veličini, a prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenog 2015. do 27. siječnja 2016.

Izvor: www.apprrr.hr

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.9.2015. do 23.12.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, poljoprivredni gospodarski subjekti

 

 Mjera 3 ; Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu-OBJAVA PRAVILNIKA

Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda. Važan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja i  jačanju turističke ponude.

Pravilnik o provedbi mjere 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dostupan je u Narodnim novinama, broj 30/15 : (NN 111_15).

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Mjera 7; Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima-OBJAVA PRAVILNIKA

Pravilnik o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 objavljen je u Narodnim novinama, broj 22/15 (NN 22/15).

U okviru Mjere 07 potpore će se dodjeljivati kroz sljedeće podmjere:

-Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti – Podmjera 7.1,

-Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – Podmjera 7.2,

-Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Podmjera 7.4.

Izvor: www.apprrr.hr

 

 

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.9.2015. do 30.6.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: javna visoka učilišta
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
-Podskupina 1 - Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
-Podskupina 2 - Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova
Ukupna raspoloživa sredstva Poziva: 934.000.000,00 HRK;
Minimalni iznos sredstava po projektu: 7.600.000,00 HRK
Maksimalni iznos sredstava po projektu:
-Poskupina 1: Do ukupno 225.000.000,00 HRK i  do 240.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po krevetu  u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom već postoji odnosno do 300.000,00 HRK (uključujući PDV)  jeiničnog troška po krevetu u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom još ne postoji;
-Podskupina 2: Do ukupno 230.000.000,00 HRK i do 70.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po obnovljenom krevetu.
 

Raspisani natječaji za 2 mjere Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina i mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave, a ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000, dok je minimalni iznos potpore po projektu EUR 5.000.

 Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, a fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 1.500.000, a minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina i mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave, a ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000, dok je minimalni iznos potpore po projektu EUR 5.000.

Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, a fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 1.500.000, a minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Razina potpore iznosi od 24% do 50% prihvatljivih troškova.

Razdoblje za podnošenje prijava je od 18. studenoga 2015. do 21. prosinca 2015. 

 

Neposredno sufinanciranje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

 

Predmet: Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena.

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvene organizacije i javne ustanove koje su korisnici državnog proračuna, odnosno korisnici proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave te trgovačka društva. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev samostalno li u projektnom partnerstvu.

Fond dodjeljuje bespovratna sredstva u obliku subvencija trgovačkim drutšvima ili pomoći znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama u iznosu od 40, 60 ili 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ovisno o lokaciji provedbe projekta.

Dodjeljena sredstva mogu iznositi najviše do 200.000 kn po zahtjevu.

Rok prijave je kraj kalendarske 2015. godine ili iskorištenje sredstava.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; http://www.fzoeu.hr

Natječaj Ministarstva kulture: Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za RUKSAK (PUN) KULTURE– UMJETNOST I KULTURA U VRTIĆU I ŠKOLI, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

1.       Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. 
 
2.      
Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti koje program Ruksak (pun) kulture uključuje).
 
3.       Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.
 
4.       Sadržaj radionica i programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima
Nacionalnoga okvirnog kurikula:

· poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
· razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
· promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta,
sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika
· odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za
poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome
razvoju društva
· poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.
 
Sadržaj radionica i programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za
Ruksak, primjerice, nisu prikladni programi vezani uz propisanu školsku lektiru).
 
5.       Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj su prezentirani. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija (način na koji će djeca i mladi, odgajatelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu)
obvezno treba detaljno opisati u prijavi.
 
6.       Uz prijavnicu i kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica, predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik. Obvezno treba priložiti i snimku programa i/ili radionice.    
 
7.       Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je
izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.
 
8.       Jednodnevne umjetničko-edukativne radionice (književne, likovne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, trebaju trajati od 30 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).
 
9.       Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija).
 
10.    Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s
Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju.
 
11.    Broj izvedbi (najmanje tri) bit će definiran po završetku Poziva usvajanjem programa koji će postati dijelom
Ruksaka (punog) kulture. Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odredit će vrtiće i škole u kojima će se izvoditi programi.
 
12.    Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno
Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.
 
13.   
Prijavnica se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Pravilno i potpuno ispunjenu prijavnicu koja treba biti ispisana, potpisana i ovjerena predlagatelj dostavlja u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Program Ruksak (pun) kulture.
Prijavnica se šalje preporučeno poštom, po kuriru ili osobno predaje u urudžbenom uredu.
  
Ponude na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi do 23. prosinca 2015.

Izvor:min-kulture.hr

Izvor: strukturnifondovi.hr