POTICAJI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST: EU FONDOVI ZA PODUZETNIKE, POLJOPRIVREDU; PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Posted on Posted in EU fondovi

 

Poticaji za energetsku učinkovitost, EU fondovi za poduzetnike, poticaji za poljoprivredu, Program obnove obiteljskih kuća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  ulaganja u obiteljske kuće:

-sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti (toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske  stolarije, zamjena sustava grijanja) ili ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (fotonaponski, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na biomasu, dizalice topline) u obiteljskim kućama

Maksimalni iznosi sufinanciranja:

VRSTA MJERE IZNOS SUFINANCIRANJA KN
40% 60% 80%
TOPLINSKA ZAŠTITA OVOJNICE 30.000 45.000 60.000
ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE 30.000 45.000 60.000
UGRADNJA PLINSKOG KONDENZACIJSKOG KOTLA 12.000 18.000 24.000
UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OIE 12.000 18.000 24.000
MAKSIMALAN IZNOS POTICAJA ZA KUĆU 84.000 126.000 168.000

 

Trenutno važeći uvjeti su da je kuća postojeća, legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne površine i korisnik u njoj ima prebivalište.

Projekti se sufinanciraju s 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Područja posebne državne skrbi i prva skupina otoka od Fonda mogu dobiti 80% odnosno maksimalno 168.000 kuna, brdsko planinska područja te druga skupina otoka 60% odnosno do 126.000 kuna, a ostali 40% opravdanih troškova projekta tj. maksimalno 84.000 kuna po kući.

Indikativni rok objave natječaja je 6. mjesec 2016.

 

Poticaji za ulaganja u poljoprivredu

Mogućnosti financiranja ugradnje i iskorištavanja obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj djelatnosti za:

  1. a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  2. b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  3. c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine

Intenzitet potpore: 50-70%

  1. a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
  2. b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

 

 

Za poduzetnike u uslužnoj djelatnosti najavljeni su natječaji za povećanje energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Natječaj je najavljen za travanj 2016.

Prihvatljive aktivnosti uključuju sljedeće:

  1. Mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u obnovu objekata;
  2. Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u poduzećima u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), prijelaz od konvencionalnog na alternativne energije (OIE);
  3. Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina);
  4. Infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću;
  5. Aktivnosti promoviranja i savjetodavne usluge za poduzeća.

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 – 1.500.000,00 kuna

Indikativni iznos sufinanciranja- 85%

 

Poduzeća u proizvodnoj industriji prihvatljiva su za prijavu na natječaj za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama, najavljen za travanj 2016.

Radi se o natječaju za velika, mala i srednja poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije financirat će se u malim, srednjim i velikim poduzećima – prerađivačkoj industriji, prijelaz s konvencionalnog na alternativne energije (OIE), kao što su:

– Ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi, visoko učinkovite kogeneracije;

– Provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji;

– “Meke mjere” – uvođenje sustavnog gospodarenja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola i analiza potrošnje energije;

– Izrada planova za učinkovitije upravljanje energijom, institucionalne i organizacijske procjene i prijedlog za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;

– Ulaganja u infrastrukturu poput pametnog mjerenja koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti;

– Promotivne aktivnosti (info štandovi, brošure, reklame, spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 – 10.000.000,00 kuna

 

Indikativni iznos sufinanciranja:

-U slučaju investiranja energetske učinkovitosti 45-65%.

-U slučaju investiranja u visoko učinkovite kogeneracije 45-65%.

-U slučaju investiranja u obnovljive izvore energije 60-80%.

 

Izvori: www.fzoeu.hr, strukturnifondovi.hr, apprrr.hr