Konkurentnost turističkog gospodarstva – Ministarstvo turizma objavilo natječaj za poboljšanje kvalitete turističke ponude

Posted on Posted in Nekategorizirano

Konkurentnost turističkog gospodarstva

MinistaBespovratna sredstva, eu fondovi, nacionalni fondovirstvo turizma objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Bespovratna sredstva moguće je dobiti za opremanje te poboljšanje sadržaja i kvalitete turističke ponude, uz izgradnju i opremanje bazena.

 

Ulaganja se odnose na:

– hotele, kampove, hostele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove ili studentske domove ili akademis, sobe, apartmane, studio apartmane, kuće za odmor, prenoćišta, odmarališta za djecu, objekte za robinzonski smještaj

– OPG-ove (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge), postojeće ili nove OPG-ove vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište

-posebne oblike turizma: ciko-turizam, sportsko-rekreativne i pustolovne aktivnosti, tematske parkove, ˝male ploveće hotele˝, drvene brodove tradicijske gradnje

-dostupnost i sigurnost (provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima te subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom)

-plasman otočnih proizvoda kroz turizam

-povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija

-sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu

 

Iintenzitet potpore Ministarstva turizma je od 60% – 100% prihvatljivog ulaganja, a iznosi potpora kreću se od 30.000,00 do 350.000,00 kuna.

Rok prijave je 10. travnja 2017.