Program zapošljavanja žena

Posted on Posted in Nekategorizirano

Program zapošljavanja žena:

 

Objavljen je natječaj „Zaželi – Program zapošljavanja žena“!

 

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 

Projektne aktivnosti grupirane su kroz:

-Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

-Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku  starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Prihvatljive aktivnosti ovog Poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

 

Prijavitelj na natječaj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

-Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

-Neprofitne organizacije

Za dostavu projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva prijavitelj je obvezan prijaviti projekt u partnerstvu s regionalnim ili područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb.

Pored obveznih partnera prijavitelj može imati i druge partnere.

 

Ciljne skupine Poziva:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem)

 

Potpore

Najniža vrijednost potpore iznosi 900.000,00 kn, a najviša 10.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu iznosi do 100% prihvatljivih  troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  400.900.000,00 kn.

 

Program zapošljavanja žena

 

S obzirom na korisnost cjelokupnoj zajednici koju ova i slične operacije imaju, projektne aktivnosti ove operacije će biti duljeg trajanja, kako bi se pružila potpora, odnosno što dugotrajnija i kvalitetnija podrška krajnjim korisnicima te dugotrajnija zaposlenost i aktivacija osoba u nepovoljnom položaju s ciljem smanjenja njihove dugotrajne nezaposlenosti i podizanja njihove zapošljivosti, te konačnim smanjenjem siromaštva i socijalne isključenosti.

 

Naglasak se stavlja na provedbu projekata u teško dostupnim područjima (posebice ruralnim područjima i otocima) te područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti visoka, odnosno viša od prosjeka Hrvatske.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

 

Izvor:strukturnifondovi.hr