Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Posted on Posted in Nekategorizirano
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja natječaj je namijenjen vrtićima i jedinicama lokalne samouprave kao prijaviteljima. Projekti trebaju biti usmjereni novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, u sklopu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti koje projekt može obuhvaćati odnose se na:

-pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka
redovnog primarnog programa

pružanje usluge poslijepodnevnog  i/ili smjenskog rada

-jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije

-unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno –obrazovnih programa te programa javnih potreba

-razvoj posebnih programa

-nabavu opreme

Bespovratna sredstva mogu iznositi od 500,000 do 15,000,000 HRK, a intenzitet potpore unutar ukupnog ulaganja

može biti 100%.

 

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Natječaj je otvoren do  31.12.2019.

Izvor:strukturnifondovi.hr

Kontakt: www.aplikat28.hr/kontakt