Inovacije novoosnovanih MSP-ova-II faza : otvoren novi natječaj za 2019. i 2020. godinu!

Posted on Posted in Nekategorizirano
Inovacije novoosnovanih MSP-ova-II faza

Otvoren je novi natječaj kojim se potiče inovativnost novoosnovanih malih i srednjih poduzetnika

(MSP-ova) za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava, pri čemu najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 150.000,00 kuna.

 

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu, uzevši u obzir samo tržište (ovisno radi li se o radikalnoj inovaciji ili znatnom poboljšanju proizvoda/usluge). Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi, a proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge).

 

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta:

1. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju

2. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

3. Revizija Studije izvedivosti,

4. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

5. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

 

Priprema lansiranja proizvoda/usluge:

1. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

2. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

3. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

4. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

6. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

7. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

EU fondovi     Inovacije

Projektni prijedlozi mogu se podnositi najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00.

Za sve dodatne informacije, izradu i prijavu projektnog prijedloga na natječaj, slobodno nas kontaktirajte obrascem ili podacima na stranici www.aplikat28.hr/kontakt.  

Izvor: strukturnifondovi.hr