Poticaji za turizam : ˝Konkurentnost turističkog gospodarstva˝ u 2019.

Posted on Posted in Nekategorizirano
Poticaji za turizam :

Objavljen je natječaj Ministarstva turizma ˝Konkurentnost turističkog gospodarstva˝ za 2019. godinu, namijenjen trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama i OPG-ovima u turizmu!

Potpore po pojedinom projektu iznose od 60% do 100%, a raspon iznosa potpora je od 20,000.00 HRK do 400,000.00 HRK.  Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 23.652.700,00 HRK.

Financiranje se odobrava za planirane investicije, ali i projekte koji su provedeni u prethodnoj i tekućoj godini. Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih / prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2018. i 2019. godine.

Natječaj je namijenjen financiranju  ulaganja u:

-razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj):

1.) dostizanje uvjeta za oznaku BIKE kod objekata za smještaj te izgradnju i opremanje  potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji

pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone

2.) ulaganje u bazene (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene)

3.) povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

-povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata  iz skupine Hoteli (Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste)

-izgradnju, obnovu, proširenje i uređenje  kampova, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja

ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice), čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima, višejezičnost i dostupnost 24/7, ubrzati administrativne i proizvodno-uslužne procedure u ugostiteljskim objektima, rezervacije vezane za vezove u marinama, kulturne i prirodne atrakcije i događanja, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma te tematskih proizvoda i ruta

             

aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma

-obnovu, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a

-investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji ugostiteljske i /ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a (postojećeg poljoprivrednog gospodarstva kroz trgovačko društvo, obrt ili zadrugu)

razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu: sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazene (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematske i zabavne parkove na poljoprivrednim gospodarstvima  povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

cikloturizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji i aktivnosti vezane za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija) te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu

razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma Zajednice pustolovnog turizma pri HGK

uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnih i tematskih parkova, golf igrališta i vježbališta te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije

uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete

kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske

plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:

1.) opremanje prodajno-izložbenih prostora u hotelima i kampovima na otocima i u marinama za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

2.) ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima

3.) realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

Prijave se zaprimaju do 1. ožujka 2019. godine, a odobrena sredstva mogu se koristiti u tekućoj godini,  do 10. prosinca 2019. godine.

Za sve informacije vezane za izradu projektnih prijedloga i prijavu na natječaj slobodno nam se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr .

Izvor: Ministarstvo turizma (www.mint.hr)