Potpore za istraživanje i razvoj proizvoda i usluga poduzetnika

Posted on Posted in Nekategorizirano

Potpore za istraživanje i razvoj proizvoda i usluga poduzetnika :

Otvoren je novi natječaj za financiranje istraživanja i razvoja proizvoda i usluga poduzetnika „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“!

Za prijavitelje i njihove partnere je natječajem dostupno 770,000,000.00 HRK bespovratnih sredstava. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1,000,000.00 HRK, a najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu je 30,000,000.00 HRK!

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

> Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlasti

te aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti.

> Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova različitih kategorija kreću se od 25% do 85%.

Poslovni planovi      Potpore za poduzetnike

Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva morat će, sukladno Strategiji pametne specijalizacije RH, biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih područja:

– Zdravlje i kvaliteta života

– Energija i održivi okoliš

– Promet i mobilnost

– Sigurnost

– Hrana i Bioekonomija

Inicijalno trajanje provedbe projekta ne može biti duže od 42 mjeseca od dana predaje projektnog prijedloga, odnosno najkasnije do 30. rujna 2023. godine (ovisno što nastupi prije)

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema)
  • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
  • Neizravni troškovi (troškovi uredskog prostora), izračun po fiksnoj stopi
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta, a ne više od 2,500,000.00 HRK
  • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
  • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
  • Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu s najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Dostava projektnih prijedloga traje od 31. siječnja do 29. lipnja 2020. godine.

 

 

 

 

Za sve dodatne informacije o mogućnostima prijave te izradi projektnih prijedloga javite nam se na:

E-mail: info@aplikat28.hr

-Tel: 00385 21 321 173

Mob: 00385 91 582 5418

-Web: www.aplikat28.hr (www.aplikat28.hr/kontakt)