Potpore za ulaganja u građenje, rekonstrukciju, opremanje i energetsku obnovu objekata

Posted on Posted in Nekategorizirano

Potpore za ulaganja u građenje, rekonstrukciju, opremanje i energetsku obnovu objekata

U tijeku smo priprema projekata za ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za pokretanje i razvoj turizma, tradicijskog obrtništva i različitih uslužnih djelatnosti u ruralnim područjima, a upravo je otvoren i natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, čime se kroz 3 natječaja omogućava ulaganje u građenje, rekonstrukciju i obnovu objekata stambene ili poslovne namjene.

Natječaji kojima se omogućava financiranje pokretanja i razvoja turizma i uslužnih djelatnosti u ruralnim područjima omogućavaju potpore od 50,000.00 eura u 100%-tnom i do 200,000.00 eura u 70%-tnom iznosu ulaganja, a odnose se na poduzetnike kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda ili se već bave i turizmom ili uslužnom djelatnošću u drugom sektoru društvenih usluga, koju razvijaju projektnim ulaganjem.

Objekti u koje se ulaže mogu se graditi, rekonstrurirati, obnavljati ili opremati za pružanje usluga smještaja, uređenje kušaona, bavljenje tradicijskim obrtima ili drugim društveno korisnim djelatnostima u ruralnim područjima, a prijave na natječaj moguće je vršiti do 10.kolovoza 2020.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; www.apprrr.hr

Kroz odvojeni natječaj, otvoren 25. lipnja 2020. moguće je ostvariti sufinanciranje budućih ulaganja u obnovu obiteljskih kuća, prema sljedećim uvjetima:

Aktivnost energetske obnove Maksimalno dozvoljena jedinična cijena
[kn/m2]
Maksimalni iznos opravdanog troška [kn] Stopa sufinanciranja [%] Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu [kn]
Toplinska izolacija vanjske ovojnice Vanjski zid 350,00 100.000,00 60% 60.000,00
Ravni krov 500,00
Izolacija stropa prema negrijanom tavanu 140,00
Kosi krov 500,00
Pod 500,00
Zamjena vanjske stolarije 2.500,00 100.000,00 60% 60.000,00
Sunčani toplinski sustavi / 36.250,00 60% (samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici) 21.750,00
Kotlovi na sječku/pelete / 36.250,00 21.750,00
Dizalice topline / 48.750,00 29.250,00
Fotonaponski sustavi / 91.250,00 54.750,00

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr

Potpore su na ovaj način usmjerene i na fizičke osobe, a prijave na natječaj mogu se vršiti od 1.rujna 2020.

Za sve potrebne informacije i savjete vezano za planiranje i financiranje Vaših investicijskih projekata slobodno nam se javite kontaktima na www.aplikat28.hr;

(E-mail:info@aplikat28.hr/ Mob: +385915825418/ Tel:+38521321173)