Instrument Next Generation EU: Mehanizam za oporavak i otpornost i REACT-EU (najava natječaja za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta te kapaciteta ICT sektora)

Posted on Posted in Nekategorizirano

Instrument Next Generation EU: Mehanizam za oporavak i otpornost i REACT-EU (najava natječaja za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta te kapaciteta ICT sektora)

Europski parlament  potvrdio je 10.02.2021.  dogovor o Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost postignut u prosincu 2020., odnosno korak koji prethodi isporuci 672,5 milijardi EUR u obliku zajmova i bespovratnih sredstava državama članicama za potporu reformama i ulaganjima. Hrvatska u sklopu Instrumenta za oporavak i otpornost ima na raspolaganju 9,6 mlrd. EUR.

Mehanizam za oporavak i otpornost jedna je od okosnica instrumenta Next Generation EU, a u okviru istog instrumenta, kroz program ˝Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU)˝, ukupne vrijednosti 47,5 milijardi EUR na razini EU, financirat će se jedan od prvih najavljenih natječaja za poduzetnike u Hrvatskoj. Natječajem će se dodjeljivati sredstva za razvoj i opremanje proizvodnih i ICT kapaciteta, a očekuje se tijekom prve polovice tekuće, 2021. godine.

Predviđen je koncept natječaja za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta poduzetnika, a natječajem se očekuje obuhvatiti i dio poduzeća iz ICT sektora koja planiraju nova ulaganja u gradnju i opremanje poslovnih prostora, odnosno stvaraju adekvatne uvjete za zapošljavanje novih zaposlenika. Očekuje se da će poduzetnicima biti na raspolaganju 200 milijuna EUR, odnosno 1,5 milijardi HRK, uz 45% sufinanciranja ulaganja.

Izvor fotografije: MRRFEU; https://razvoj.gov.hr/userdocsimages//slike/Vijesti/2021/Velja%C4%8Da/HpVVMaAo.jpg?width=750&height=500&mode=crop
Izvor fotografije: MRRFEU: https://razvoj.gov.hr/userdocsimages//slike/Vijesti/2021/Velja%C4%8Da/HpVVMaAo.jpg?width=750&height=500&mode=crop

 

Instrument Next Generation EU ukupne vrijednosti 750 milijardi EUR dodatni je instrument financiranja od strane EU  koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju,  uz financiranje kroz EU fondove slične postojećim Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, u novom programskom razdoblju 2021.-2027.

Sredstva će pridonijeti zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva te biti dostupna za:

– Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

– Europski socijalni fond (ESF)

– Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Putem instrumenta Next Generation EU pružit će se dodatna financijska sredstva i drugim europskim programima i fondovima, kao što su Obzor 2020., InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.

Za sve potrebne informacije i izradu projekata za financiranje iz EU fondova ili putem financijskih instrumenata slobodno se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr (info@aplikat28.hr).

 

Izvori:

EK; https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr

MRRFEU;https://razvoj.gov.hr/vijesti/europski-parlament-odobrio-mehanizam-za-oporavak-i-otpornost/4484

Lider media (https://lider.media/poslovna-scena)