Kreativni inovativni laboratorij 2021. – potpore Innovation Lab

Posted on Posted in Nekategorizirano

Kreativni inovativni laboratorij 2021.  – potpore Innovation Lab

Otvoren je Poziv za dodjelu potpora ˝Kreativni inovativni laboratorij˝, koji se provodi u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe te obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima, uključujući i audiovizualni.
Aktivnosti koje će se podržati kroz ovaj poziv su dizajn, razvoj i testiranje inovativnih alata, modela i rješenja primjenjivih u audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima.
Cilj navednih aktivnosti je poticanje konkurentnosti, suradnji, cirkulacija, vidljivosti, dostupnosti, raznolikosti i povećanje publike u svim sektorima.
U okviru natječaja osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 6,320,000.00 EUR.

**

Za potrebe ovogodišnjeg poziva, osim općih ciljeva, usvaja se i tematski pristup koji osigurava nagrađivanje projekata koji se bave ciljevima programa Kreativna Europa.

 

Očekivani rezultati Poziva:

  • poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju;
  • povećati prijenos znanja između različitih sektora kreativne industrije;
  • povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskog sadržaja u digitalno doba;
  • poboljšati poslovne modele i upotrebu podataka;
  • povećati potencijalnu publiku europskog sadržaja u digitalno doba.

 Projektni prijedlog priprema partnerski konzorcij sastavljen od minimalno 3 prijavitelja, a podnosi ga vodeći partner.

 

U projektima u trajanju do 24 mjeseca, mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne):

  • koje su uspostavljene u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa;
  • koje su uspostavljene u nekoj od država koje sudjeluju u potprogramu MEDIA programa Kreativna Europa i čiji su vlasnici izravno ili većinskim sudjelovanjem državljani takvih zemalja (za javno uvrštena poduzeća uzet će se u obzir položaj burze kako bi se utvrdilo njezino državljanstvo).

Projektne aktivnosti trebaju biti organizirane u Radne pakete (Work packages) od kojih su neki zadani, a moguće ih je i naknadno nadodati.

Nakon prolaska evaluacije, pripremit će se Grant Agreement kojim će se odrediti početak projekta i uvjeti plaćanja i izvještavanja.

Rok za podnošenje prijave je 5. listopada 2021. godine, do 17:00 CET

Izvor: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-kreativni-inovativni-laboratorij-2021