Business Development and Innovation Croatia (2. poziv): bespovratna sredstva za poduzetnike čija se ulaganja odnose na razvoj ekoloških prihvatljivih ˝zelenih˝ proizvoda te inovativnih tehnologija u pomorstvu, pomorskom turizmu i vodoopskrbi (˝plavi rast˝)

Posted on Posted in Nekategorizirano
Business Development and Innovation Croatia (2. poziv): bespovratna sredstva za poduzetnike čija se ulaganja odnose na razvoj ekoloških prihvatljivih ˝zelenih˝ proizvoda te inovativnih tehnologija u pomorstvu, pomorskom turizmu i vodoopskrbi (˝plavi rast˝);

Objavljen je 2. poziv „Business Development and Innovation Croatia“ u iznosu većem od 12 milijuna EUR, a namijenjen je MSP-ovima (mikro, malim i srednjim poduzetnicima) te velikim poduzetnicima.

Natječaj je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.

Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata, temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Područja realizacije projekata:
– Inovativna zelena industrija
– Industrija plavog rasta.

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:

 • Razvoj, implementaciju i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga
 • Razvoj i implementaciju „zelenijih proizvodnih procesa“

U okviru Plavog rasta prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture
 • Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam
 • Razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju
 • Razvoj i ulaganje u iskop morskog dna
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih za pomorski transport
 • Razvoj rješenja vezanih za plavu energiju
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 • Razvoj inovativnih rješenja vezanih za morski otpad
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

 

Primjeri projekata financiranih kroz ovakav tip natječaja:

 1. R&D projekti:

– razvoj hibridnog brodskog pogona

razvoj rješenja za inteligentno i točno praćenje/kontrola putnika i prtljage u pomorskom prometu

razvoj inovativnog tehničkog rješenja za uklanjanje morskog otpada iz zatvorenih morskih bazena i riva, kao što su marine, luke i radne luke, te uvođenje istog kao novog proizvoda poduzeća za tržište

razvoj rješenja za nadzor vezova i sidrišta u teškim uvjetima

 1. Investicijski projekti:

ulaganje u automatsku liniju za nanošenje epoksidne smole u arhitektonsko-građevinskoj obradi kamena za zamjenu ručne primjene, kojom će se iz temelja promijeniti proizvodni proces tvrtke

– ulaganje u povećanje kapaciteta proizvodnje ekološki prihvatljivijih vrsti cementa: investicija u novu proizvodnu halu i transportni sustav

– strojevi za recikliranje otpada koji nastane u  proizvodnji suncobrana, uz stvaranje  100%

recikliranog novog proizvoda

ulaganje u stroj za lasersko rezanje vlakana za fino rezanje metala (raniji outsourcing)

Agencija za eu fondove Business Development and Innovation Croatia

Prihvatljivi projekti trebaju se usmjeriti na:
– razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
– primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).

 

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja zaposlenog na projektu
 • Putni troškovi i troškovi dnevnica
 • Troškovi nove ili rabljene opreme
 • Troškovi potrošnog materijala i zaliha
 • Troškovi povezani s ispunjavanjem zahtjeva davatelja potpore
 • Troškovi kupnje nekretnine i/ili zemljišta (do 10% ukupnih prihvatljivih troškova)
 • Troškovi pripreme i izgradnje (ukoliko su ključni za provedbu i predstavljaju manji trošak)
 • Indirektni troškovi

 

Predviđene su dvije projektne sheme:
a) Individualna projektna shema za mikro, male i srednje te velike poduzetnike: bespovratna sredstva od 200.000 do 1.500.000 EUR
b) Mala grant shema za mikro, male i srednje poduzetnike: bespovratna sredstva od 50.000 do 200.000 EUR

Sufinanciranje ulaganja moguće je provesti uz korištenje kreditnih linija HBOR-a ˝EU PROJEKTI˝, uz kamatnu stopu od 1,20-1,70% te najniži iznos kredita u vrijednosti od 200.000,00 HRK.  Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja.

Za sve potrebne dodatne informacije o programu Business Development and Innovation Croatia slobodno nam se javite kontaktima na podstranici www.aplikat28.hr/kontakt

Rok za podnošenje prijava je 27. siječnja 2022.

Izvori:

EEA and Norway Grants: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Croatia/

HGK: https://www.hgk.hr/eea-norway-grants/o-programu

HBOR: https://www.hbor.hr/kreditni_program/eu-projekti/