Otvoren Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“

Posted on Posted in Nekategorizirano

Otvoren je novi Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“, kojim će se u formi trajno otvorenog poziva poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj Poziva

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh,  čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

1.Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (primjerice nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja, patenata, licenci, znanja, iskustva ili druge vrste intelektualnog vlasništva, neophodnog za provedbu aktivnosti projekta)

2.Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

3.Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.

4.Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom

5.Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

 Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

-najniži iznos 760.000,00 HRK

-najviši iznos 5.320.000,00 HRK

Potpora može iznositi od 45%  do 70% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti ulaganja.  


Raspoloživi iznos sredstava Poziva iznosi 380.000.000,00 HRK, projektni prijedlozi mogu se podnositi od 20. svibnja 2022. do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine (trajno otvoren Poziv).

 

Slobodno nam se javite za sve potrebne informacije o prihvatljivosti projekata te za pripremu projektne dokumentacije za prijavu na Natječaj.

Kontakti:

E-mail: info@aplikat28.hr

Web: www.aplikat28.hr/kontakt

 

Izvor: https://mingor.gov.hr/