Zanimljivi projekti u RH

Posted on Posted in Nekategorizirano

Renovacija i rekonstrukcija hotela Park

Nositelj projekta: POTESTAS, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Osnovni problemi Hotela Park su zastarjela opreme i zgrada, marketinška podinvestiranost i nerazvijena ponuda. Ovo počinje ugrožavati odličnu stratešku poziciju hotela, a posljedice se manifestiraju u manjku ponude novih usluga, slaboj prepoznatljivosti na tržištu, što dalje uzrokuje slabu iskorištenost podsezone, stagnaciju broja noćenja u zadnje 3 godine, te nemogućnost rekategorizacije na 5 zvjezdica. Cilj projekta je investicijom osigurati bolje iskorištenje i produljenje sezone, povećanje kapaciteta, kvalitete i broja usluga, rekategorizaciju na 5 zvjezdica te povećanje zaposlenosti.
Područje financiranja: Malo i srednje poduzetništvo
Početak provedbe: 24.2.2014.
Završetak provedbe: 23.9.2015.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 65.541.154,82 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 26.007.984,81 kn

 

Centar zdravog življenja Seget

Nositelj projekta: STUDIO XXL d.o.o. za projektiranje i usluge
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Studio XXL je u dugoročnoj strategiji razvoja odlučio da u 2014. godini započne sa novim poslovima, tako je svoju djelatnost proširio u sektor turizma. Cilj projekta Centar zdravog življenja Seget je nuditi turistima i gostima poseban doživljaj sa kombinacijom atraktivnog asortimana inovativne ponude turističkih proizvoda pod jednim krovom. Projekt kombinira hotel sa ponudom zdravstvenog, kongresnog , nautičkog i gastroturizma. Glavni moto Centra je ponuda usluga i kvalitete u rangu 5 zvjezdica za cijenu 4 zvjezdice.
Područje financiranja: Malo i srednje poduzetništvo
Početak provedbe: 1.8.2014.
Završetak provedbe: 31.7.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 45.994.752,89 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 26.028.430,68 kn

 

Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Sveučilište u Splitu će u suradnji s partnerom Mikroprojekt d.o.o iz Zagreba provesti industrijsko istraživanje u razvoju auditornih neuroelektroničkih sučelja. Projektom će se obuhvatiti nadogradnja postojeće istraživačke opreme na Sveučilištu u Splitu, jačanje ljudskih resursa kroz interdisciplinarnu sinergiju sadašnjih istraživača i novozaposlenog znanstvenog i tehničkog osoblja. Strategija i optimizacija mehanizama za transfer tehnologije u medicinskoj neuroelektronici pospješit će buduću potencijalnu komercijalizaciju neuroelektroničkih sučelja.
Područje financiranja: Istraživanje i inovacije, Razvoj i transfer tehnologije
Početak provedbe: 28.11.2014.
Završetak provedbe: 28.3.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 6.090.132,86 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 4.827.194,62 kn

 

Ubrzana identifikacija stanica u kliničkoj primjeni

Nositelj projekta: Institut Ruđer Bošković
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Cilj projekta je uspostava istraživačke infrastrukture za biotipizaciju patogenih mikroorganizama i stanica tumora. Ciljne skupine: - pacijenti oboljeli od kliničkih infekcija (klinike i bolnice) - prehrambena i farmaceutska industrija - znanstvenici - biotehnološke kompanije
Područje financiranja: Istraživanje i inovacije, Razvoj i transfer tehnologije
Početak provedbe: 20.3.2013.
Završetak provedbe: 19.3.2015.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 4.794.307,70 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 4.035.848,19 kn

 

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Ovaj projekt će kroz provedbu konkretnih aktivnosti pružanja potpore dvoje mladih istraživača, te dvoje poslije-doktoranda omogućiti temeljna i primijenjena istraživanja u medicinskoj neuroelektronici što će dovesti do jačanja njihovih istraživačkih i poduzetničkih kompetencija i njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor. Temeljna istraživanja su vezana uz razumijevanje neuralne podloge slušanja električnom stimulacijom, a primijenjena istraživanja uz razvoj inovativnog auditornog neuroelektroničkog sučelja. Važan aspekt projekta čini istraživačka mobilnost, te umrežavanje.
Područje financiranja: Obrazovanje, Istraživanje i inovacije
Početak provedbe: 1.7.2015.
Završetak provedbe: 30.9.2016.
Fond: Europski socijani fond
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
Ukupno ugovorena sredstva: 1.580.000,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.580.000,00 kn

Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj

Nositelj projekta: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Lokacija provedbe projekta: Splitsko-dalmatinska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Opći cilj projekta je stvaranje unaprijeđenog sustava potpore djeci s poteškoćama u razvoju u dječjim vrtićima. Specifični ciljevi su: jačanje kapaciteta nastavnika i asistenata za rad s djecom s posebnim potrebama, jačanje kapaciteta asistenata za inkluziju, jačanje obitelji, promoviranje ideje uključivanja djece s posebnim potrebama u vrtićke grupe. Ciljane skupine projekta su odgajatelji, asistenti, obitelji, opća i stručna javnost.
Područje financiranja: Socijalna uključenost, Obrazovanje
Početak provedbe: 22.8.2013.
Završetak provedbe: 21.2.2015.
Fond: Europski socijani fond
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
Ukupno ugovorena sredstva: 1.402.531,86 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 933.104,44 kn


CVIJET SOLI i POSLOVANJA – ekološka proizvodnja jestive i terapeutske soli

Nositelj projekta: Solana NIn d.o.o. za proizvodnju soli
Lokacija provedbe projekta: Zadarska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Ovim projektom Solana Nin napraviti će potrebne radove na građevinskim objektima koji su neophodni za dobivanje potrebnih certifikata za eko proizvodnju soli. Dobivanjem eko certifikata i promicanjem eko standarda u proizvodnji Solana Nin će pozitivno utjecati na svoju konkurentnost i prepoznatljivost na tržištu.
Područje financiranja: Malo i srednje poduzetništvo
Početak provedbe: 26.10.2013.
Završetak provedbe: 25.4.2015.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 1.413.793,56 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.200.593,49 kn

Izgradnja Kapaciteta za Razvoj i Umjeravanje optičkih i rendgenskih vizijskih Sustava“ (IKARUS)

Nositelj projekta: FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Lokacija provedbe projekta: Zadarska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Troškovi osiguranja kvalitete u hrvatskim su tvrtkama razmjerno visoki u usporedbi s inozemnom konkurencijom, a u odnosu na druge parametre proizvodnje najbrže ih se može smanjiti. Fakultet strojarstva i brodogradnje je ključan sudionik na ovom području, i vrlo je dobro upućen u probleme i specifičnosti hrvatske industrije. Stoga je i predloženi projekt osmišljen s ciljem da simultano podiže razinu sposobnosti i akademskih i poduzetničkih kapaciteta, na način da se moderne mjerne metode zasnovane na vizijskim i radiografskim pristupima učine dostupnim svim segmentima kontrole u proizvodnji.
Područje financiranja: Istraživanje i inovacije, Razvoj i transfer tehnologije
Početak provedbe: 2.12.2014.
Završetak provedbe: 1.4.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 8.040.450,82 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 5.086.978,87 kn

Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza autobusima i brodovima – UrbEco

Nositelj projekta: Grad Šibenik

Lokacija provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Projekt UrbEco adresira probleme javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika i okolice: neadekvatna infrastruktura, zastarjeli prometni model i loša organizacija prometa, zastarjela prometna sredstva, loš utjecaj postojećeg prometnog sustava na okoliš. Cilj projekta je uspostava intermodalnog autobusnog i brodskog javnog gradskog prijevoza temeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima. Ciljane skupine su: Stanovnici otoka (1233); stanovnici prigradskih naselja (11.828), svi stanovnici Grada Šibenika (39.239) i ŠKŽ (109.375); turisti i posjetitelji (207.673 Grad Šibenik i 657.371 ŠKŽ).
Područje financiranja: Promet
Početak provedbe: 1.3.2015.
Završetak provedbe: 30.4.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Promet
Ukupno ugovorena sredstva: 1.031.608,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 876.866,80 kn

Lokalne mreže podrške mladima u riziku - osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni

Nositelj projekta: Udruga "Most"
Lokacija provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Projekt „Lokalne mreže podrške mladima u riziku-osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni“ usmjeren je na širenje punktova podrške mladima u riziku u lokalnoj zajednici u cilju osnaživanja, educiranja i razvijanja kompetencija koje im olakšavaju pristup tržištu rada te pokretanje mreže dionika u Jadranskoj regiji koji su usmjereni prema mladima u riziku, njihovom socijalnom uključivanju, zapošljavanju i smanjenju stigme.Ciljna skupina su mladi riziku;mladi volonteri;Dionici javnog, privatnog i civilnog sektora i građani.
Područje financiranja: Socijalne usluge, Zapošljavanje, Socijalna uključenost
Početak provedbe: 20.7.2015.
Završetak provedbe: 19.7.2016.
Fond: Europski socijani fond
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
Ukupno ugovorena sredstva: 717.281,20 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 717.281,20 kn

Revitalizacija tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku

Nositelj projekta: Grad Šibenik
Lokacija provedbe projekta: Šibensko-kninska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Projekt sv. Mihovila podrazumijeva rekonstrukciju dijela perimetralnih zidova, uređenje pozornice sa sjedećim mjestima na platou tvrđave, rekonstrukciju podrumskih prostorija tvrđave te je predviđen prostor za muzejsko-galerijski postav za posjetitelje kako bi razgledali konzervirane arheološke nalaze, lapidarij i rekonstruirane dvije cisterne. Ciljana skupina su turističke agencije,vodiči, marketinško i prodajno osoblje u hotelima, MSP, nezaposleni turistički radnici, ponuđači privatnog smještaja, mediji, organizatori kulturnih, zabavnih i sl. velikih događanja.
Područje financiranja: Poslovna infrastruktura
Početak provedbe: 28.4.2012.
Završetak provedbe: 27.7.2014.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 12.656.733,09 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 7.595.305,56 kn

Ulaganje u izgradnju i opremanje ekskluzivnog Aparthotela Vinaria*** i razvoj vinskog turizma na poluotoku Pelješcu

Nositelj projekta: Saints Hills d.o.o.
Lokacija provedbe projekta: Dubrovačko-neretvanska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Projektom bi se izgradio i ekskluzivno opremio prvi specijalizirani aparthotel u vinogradskoj regiji Dingač na poluotoku Pelješcu, koji će biti udaljen 6,5 km od luke Trpanj, u sklopu kojeg bi se pokrenula prva vinska škola u Županiji. Projekt će rezultirati pozitivnim ekonomskim učincima kako na Tvrtku, tako i na cijelu lokalnu zajednicu. Aparthotel će biti otvoren tijekom cijele godine (1.224 noćenja). Tvrtka procjenjuje povećanje prihoda za 82% u 2018. u odnosu na 2013. Projektom bi se otvorila 3 nova radna mjesta.
Područje financiranja: Malo i srednje poduzetništvo
Početak provedbe: 1.8.2014.
Završetak provedbe: 31.7.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 9.161.309,96 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 4.580.654,98 kn

Implementacija programskog rješenja za upravljanje građevinskom proizvodnjom

Nositelj projekta: Ipsum d.o.o.
Lokacija provedbe projekta: Dubrovačko-neretvanska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Kako bi u budućnosti poslovala stabilno i s dobiti, prioritet tvrtke je poboljšati upravljanje troškovima i poslovne procese učiniti efikasnim. Kako bi se efikasno upravljalo velikim brojem dislociranih gradilišta odlučeno je da se nabavi poslovni softver za upravljanje građenjem, čijim korištenjem se očekuju slijedeći rezultati: - efikasnije praćenje utroška materijala na gradilištima - praćenje efikasnosti radnika i voditelja gradilišta - točne i ažurne informacije o: - gotovosti svih objekata - stanju svih skladišta - potraživanjima - obvezama
Područje financiranja: Malo i srednje poduzetništvo
Početak provedbe: 1.2.2015.
Završetak provedbe: 1.2.2016.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Regionalna konkurentnost
Ukupno ugovorena sredstva: 355.000,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 248.500,00 kn

Odgovorno poslovanje čisti svijet!

Nositelj projekta: Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije - M.U.O.S.I.D.
Lokacija provedbe projekta: Dubrovačko-neretvanska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Opći cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom s ciljem potpore njihovoj integraciji na tržištu rada. Specifični cilj je razviti i implementirati dva trening programa prilagođena specifičnim potrebama (recikliranje sapuna i proizvodnja dekorativnih pakiranja), a namijenjena stručnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Također cilj je i jačanje kapaciteta ciljne skupine za nove poslove kroz razvoj socijalnog poduzetništva, kao i podići svijest javnosti i poslodavaca o mogućnostima osoba s invaliditetom.
Područje financiranja: Zapošljavanje, Socijalna uključenost
Početak provedbe: 1.5.2015.
Završetak provedbe: 30.6.2016.
Fond: Europski socijani fond
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
Ukupno ugovorena sredstva: 1.434.525,25 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.005.458,87 kn

Zajedno možemo sve!

Nositelj projekta: Dubrovačko-neretvanska županija
Lokacija provedbe projekta: Dubrovačko-neretvanska županija, NUTS 2: Jadranska Hrvatska
Opis projekta: Dubrovačko-neretvanska županija projektom "Zajedno možemo sve!" želi u školskoj godini 2014./2015. osigurati 46 pomoćnika u nastavi za 46 učenika s teškoćama iz redovitih škola kojima je osnivač. Cilj uvođenja podrške učenicima s teškoćama jest prije svega pružiti učenicima pomoć pri savladavanju nastavnog programa u skladu s njihovim mogućnostima te pomoć pri ostvarivanju njihovih punih potencijala. Nakon postupka selekcije, nezaposlenim osobama će se osigurati edukacija i osposobljavanje od strane vanjskih stručnjaka koji će ih pripremiti za rad s učenicima s teškoćama.
Područje financiranja: Socijalna uključenost, Obrazovanje
Početak provedbe: 1.9.2014.
Završetak provedbe: 31.8.2015.
Fond: Europski socijani fond
Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala
Ukupno ugovorena sredstva: 1.926.995,08 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 1.926.995,08 kn

Izvor: strukturnifondovi.hr