Primjeri EU projekata

Posted on Posted in Nekategorizirano

Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Primjer projekta iz Španjolske:
Andaluzijski centar tehnologije obrade kamena 

Mramor iz planina Almerije korišten je za izradu spomenika rimske i arapske arhitekture u Granadi i Cordobi
Tehnološki centar pomaže opdenito razvoj sektora industrije obrade kamena kako bi regija prevladala brojne izazove
•Temelji se na suradnji sa sveučilištem u regiji
•Višenamjenska građevina s modernim postrojenjima za razvoj novih proizvoda od kamena
–Laboratorij za premaze od smole i polimera
–Laboratorij za toplinsku obradu i mehanička ispitivanja
–Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja
–Laboratorij za površinske obrade
–Industrijski laboratorij

Razvoj proizvoda visoke kvalitete koji omogućava tržišno natjecanje za sektor i regiju u cjelini
• Analiza znanstvenih stručnjaka, projektna podrška, tehnološki razvoj
• Strategije temeljena na razvoju ljudskih potencijala i marketingu

Tehnološki centar pridonosi jačanju konkurentnosti lokalnih tvrtki
•Uz naglasak na inovacijama
•Usmjerenost na visokovrijedne proizvode
–npr. moderni namještaj

Današnja industrija obrade kamena u Andaluziji broji 400 tvrtki s ukupno 9 000 zaposlenih
Doprinos EU: €2.5 milijuna (2002.-2006.)
http://www.ctap.es

PROJEKT NETPORT
Karlshamn, Švedska

Stvaranje novog visokotehnološkog sektora baziranog na tržišnim nišama donijelo je boljitak malome gradu koji je trpio posljedice gospodarskog pada
•Strategija pomoću koje grad postaje lider u novoj medijskoj i kreativnoj industriji
•Partnerstvo između opdine, poslovnih udruga i tehnološkog instituta

•Novi akademski tečajevi koje je uveo tehnološki institut
–Novi mediji / digitalne igre / digitalna logistika
•Aktivna promidžba osnivanja novih poduzeda od strane svih partnera
–Osigurane su sve relevantne mogućnosti i savjeti

Dosadašnji rezultati
•12 novih tvrtki s više od 50 novih visokotehnoloških radnih mjesta

Ciljevi za 2020.
•125 novih tvrtki / 1.100 novih radnih mjesta
•2.200 novih stanovnika / 2.000 sveučilišnih studenata

Doprinos EU € 550.000 (2000.-2006.)
http://www.netport.se
Faktori uspjeha
•Fokusirana, dugoročna strategija
•Zajednička vizija i snažno partnerstvo

OpTIC – Tehnološki i inkubacijski centar
Wales, Velika Britanija

Izgrađuje se na postojećem klasteru optičke elektronike u regiji
Vlaknasta optika, laseri, holografija
•U inkubatorskom centru s 24 jedinice smjestit dć se nove tvrtke ili preseliti postojeće
•Tehnološki centar s najsuvremenijom ‘čistom sobom’
•Poslovni centar za podršku koji daje savjete novim tvrtkama

Faktori uspjeha
• Snažna suradnja s velškim Forumom za optičku elektroniku
(Welsh Opto-electronics Forum - WOF)
–Organizacija za umrežavanje koju vodi industrija, s 80 članova
• Blizina sveučilišta i centara za transfer tehnologije

Rezultati
• Snažan rast velškog klastera optičke elektronike od otvaranja 2004.
• 38 tvrtki u sektoru s 2 045 zaposlenika

Ukupni trošak € 33,4 milijuna / EU € 12 milijuna
http://www.technium.co.uk

Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Digitalno Škotsko visočje i otoci
Škotska, Velika Britanija

Udaljena regija – problem iseljavanja mladih
„Virtualno” Sveučilište Škotskog visočja i Otoka
– Jedino sveučilište u Škotskom visočju i Otocima
– Širokopojasna infrastruktura koja povezuje 13 koledža i istraživačkih centara
– 7600 studentata (53% izvanrednih, 47% redovnih)
– 49 preddiplomskih i 21 poslijediplomski tečaj
– Video-konferencije i učenje na daljinu

„Za svaku uloženu funtu, Sveučilište škotskoj ekonomiji daje 4.”
„Sveučilište osigurava 3.300 stalnih radnih mjesta”

-danas informacijske i komunikacijske tehnologije podupiru gospodarski razvoj cijele regije
• Radite globalno – otočje Hebrides
http://www.work-global.com
–Jedinstveni portal za e-posao i podršku za Otoke
–Visoko učinkoviti ICT omogudava otočju Hebrides da maksimizira svoju konkurentnu prednost kao lokacije za poslovanje:
•Niski troškovi / visokokvalificirana radna snaga
•Nizak promet radne snage

Ukupni trošak € 45 milijuna / EU € 16 milijuna
http://www.uhi.ac.uk

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora (za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) te sektora ribarstva i akvakulture  (za Europski ribarski fond)

„Mingo” – konzultantski ured za pokretanje posla
Beč, Austrija

Mingo nudi širok raspon savjetodavnih usluga:
•Pomod s administrativnim procedurama, socijalnim osiguranjem, porezom na dohodak itd.
•Inovacijsko savjetovanje i redovite radionice o raznim temama
•Posebna podrška (na vlastitom jeziku) za tvrtke čiji su vlasnici useljenici

•Vodstvo za početnike i mlade poduzetnike (do 5 godina)
•Savjeti za poslovne planove, financijsko planiranje i marketing

Mali trošak za poslovni prostor:
• Lako pristupačna centralna lokacija
• Zajedničke poslovne usluge

Faktori uspjeha:
Sve usluge na jednom mjestu
Izvrsno poznavanje lokalnog poslovnog okruženja
Jaka umreženost Bečke poslovne agencije
Ukupni trošak € 1,3 milijuna / EU € 0,6 milijuna https://www.mingo.at


Poduzetnička kapitalna sredstva za mala i srednja poduzeća
Latvija

Studija iz 2003. pokazala je manjak mogudnosti financiranja za mala poduzeća u ranoj fazi razvoja – banke su bile previše „nesklone riziku”
„Fond za sredstva” za poduzetnički kapital stvoren je uz podršku EU
• Partnerstvo između latvijskih javnih institucija:
–Ministarstva gospodarstva, Ulagačke i razvojne agencije i Jamstvene agencije
• Imenovani su upravitelji fonda iz privatnog sektora (natječaj za ponude)
–Kombinacija zajmovnog financiranja / sudjelovanja u vlasničkom kapitalu Javna sredstva ne zamjenjuju privatni novac, nego omogudavaju rizičnija ulaganja

Zajedničko investiranje u tvrtke s potencijalom brzog rasta
• Već sa snažnim upravnim timovima i poslovnim planovima
• 3 zasebna pod-fonda za različite vrste potreba MSP-a

Revolving značajke fondova
• Ulaganja su podržala uglavnom nove sektore – elektroniku,

informacijske i komunikacijske tehnologije
• Novac se vraća u fondove i koristi za podupiranje drugih malih i srednjih poduzeža

Četverostruko povedanje javnog ulaganja u fondove u 2007.-2013.!
Faktori uspjeha
• Snažna politička podrška
• Ravnoteža između javnog vodstva i uključenosti privatnog sektora
• U okviru fondova izgrađeno je poslovno savjetovanje i aktivnosti za podršku
-Europska ulagačka mreža, novi MBA program na lokalnom sveučilištu itd.

Ukupni trošak:€ 32milijuna / EU € 11 milijuna / država € 4 milijuna / privatni sektor € 17 milijuna
http://www.lga.lv

PRODEM

Poboljšanje ekološkog učinka malih i srednjih poduzeća Belgije
Projekt u funkciji od 1996. - financiranje od EU za proširenje u 2000.
•Projekt vodi VITO – istraživačka organizacija sa 600 zaposlenika
•Tvrtke uče kako učiniti svoje proizvodne procese „zelenima”
•Ekološke revizije za mala i srednja poduzeća

• Ocjene izvedivosti za dokazano ekološki prihvatljive tehnologije
–Širok izbor objekata za testiranje
• Demonstracijski projekti za testiranje
novih postupaka i materijala
• Savjeti o proizvodnji obnovljive energije i umrežavanju

•Više od 300 malih i srednjih poduzeća primilo je ekološke savjete i podršku

Doprinos EU € 500.000 (2007.-2008.)
http://www.vito.be

Primjer projekta iz Bugarske
Ulaganje u mlade poljoprivrednike

Više od 33% poljoprivrednika Europske unije je starije od 65 godina - tek 7% njih mlađe je od 35 godina. Sve starija populacija stanovništva na ruralnom području predstavlja izazov za buduću opskrbu hranom. Mladi proizvođači hrane mogu biti dinamični i inovativni – često pokazuju interes za testiranje novih ideja i suvremenih metoda u primjeni novih tehnologija.

• Primjena paketa mjera podrške EU u novim poljoprivrednim djelatnostima – vode, žitarice i bademi
• Edukacija i savjetodavne usluge
• Financiranje ulaganja u razvoj poljoprivrednih gospodarstava

Investicije
– 1,8 hektara pod nasadima badema
– nova oprema za uzgoj badema - traktor i prskalica
• 150 sati obuke ─ uz poštivanje fitosanitarnih standarda EU
– ekološka proizvodnja hrane
• Savjetodavne usluge
– priprema poslovnog plana
Doprinos EU: €27.250
http://ceja.eu/en/about/what-is-ceja

Podrška približavanju prema ekonomiji temeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima


Toplinska obnova javnih zgrada
Litva

6-godišnji program radova za 2008.-2015.
•Ciljano 550 zgrada
– Obrazovne ili predškolske / javne zdravstvene, sportske i kulturne institucije
•Revizija potrošnje energije kako bi se odredile potrebe
– Popravak vanjskih zidova, modernizacija energetskih sustava

Rezultati
•Ciljna ušteda energije = 133 GWh godišnje
•Smanjena ovisnost o uvozu energije
•Znatna smanjenja u troškovima režija za zgrade
•Dosad 443 tvrtke uključene u radove
•Stvoreno/osigurano 24.000 radnih mjesta

Državni ured za središnju nabavu izradio je e-katalog sa standardnim cijenama i specifikacijama za nabavu
–npr:
•Izolacija podruma / zidova
•Obnova sustava grijanja

Ukupni trošak € 300 milijuna / EU € 260 milijuna
http://www.ukmin.lt

Primjer projekta iz Danske
Otok Samsø sa obnovljivim izvorima energije

4300 stanovnika – zajednica koja je u potpunosti zadovoljava svoje potrebe
Obnovljivi izvori energije na otoku
•vjetrenjače, zagrijavanje na bazi slame, solarni toplinski sustavi za proizvodnju električne energije
•osiguravaju 100% ukupnih potreba za električnu energiju i 75% potreba za grijanjem
Ranije potpuno ovisni o uvozu nafte, plina i ugljena
Energetska akademija Samsø
•centar za istraživanja i konferencijski centar
•obrazovno i savjetodavno središte za poslovne i privatne korisnike

Energetska akademija kao žarišna točka
• jačanje aktivnosti zajednice koje se odnose na energetska pitanja
• studijska putovanja – političari, istraživači, novinari (preko 2000 polaznika godišnje)

Zgrada Akademije je izgrađena po principu zelene gradnje – proizvodi 8000 kWh godišnje
Ciljevi za 2020.
• povećanje energetske učinkovitosti
• izbacivanje fosilnih goriva iz otočnog prijevoza
• postupno napuštanje konvencionalnih vozila na otoku Samsø

Sredstva EU za Akademiju:
€400.000
http://www.energiakademiet.dk/

Primjer projekta iz Kenta, Velika Britanija
Zelena gradnja za zelenu građevinu

Industrijski okoliš u Vel. Britaniji odgovoran je za 50% emisije CO2 , 50% vede potrošnje vode i preko 30% otpada koji završi na odlagalištima
SusCon – Edukacija po principu zelene gradnje
• prikuplja znanje iz svih relevantnih disciplina
–urbanisti, arhitekti, inženjeri i građevinari
(zajedničko djelovanje dovodi do boljih rezultata)
• cilj edukacije koji predstavljaju bit zelene gradnje
–održiva gradnja, niski udio CO2
–energetska učinkovitost, sustavi obnovljivih izvora
–energije
–očuvanje bioraznolikosti
–održivi razvoj

Tečajevi uključuju
•Intenzivnu suradnju s disciplinama uključenim u izgradnju
•Izdavanje nacionalnih vjerodajnica

Rezultati za razdoblje 2009.-2011.:
•417 malih i srednjih poduzeća prijavilo se na tečajeve
–početni cilj: 280
•1250 polaznika
–441 nezaposlenih (početni cilj: 400)

Ukupni trošak €2.5 milijuna / EU €1.2 milijuna
www.suscon.org.uk

Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima

Prilagodba zelenog i plavog prostora za gradska područja i eko-gradove GRaBS 14 partnera iz 8 zemalja članica EU – projekt INTERREG IVC

•Prostorno planiranje i urbani dizajn za prilagodbu na klimatske promjene
–Suradnički pristup
–Razmjena iskustva
•27 regionalnih sastanaka o prilagodbi na klimatske promjene
–Gotovo 800 sudionika
–Vede znanje i vještine 130 djelatnika u lokalnim tijelima
–Dosad 11 Akcijskih planova za prilagodbu

Alat za ocjenu rizika i ranjivosti
(Sveučilište u Manchesteru)
–Omogućuje izrađivačima planova da izmjere ranjivost pojedinih područja na obrasce klimatskih promjena
Podatkovna baza dobrih praksi
–15 detaljnih izvještaja o analizi slučaja
Ukupni trošak € 3,2 milijuna / EU € 2,4 milijuna
http://www.grabs-eu.org

ECOVARS Midi-Pyrénées, France Zaštita planinskih područja od erozije primjenom prirodnih tehnika
Projekt ECOVARS

•Sađenje sjemena oko područja gradnje, skijališta itd.
•Potrebna su partnerstva između stručnjaka u sjemenarstvu, očuvanju biljaka i genetici kako bi se odredila optimalna vrsta

Rezultati
•Najbolje dugoročno ekološko rješenje za eroziju tla
•Znatno viša svijest kroz mreže između eksperata, lokalnih tijela i građevinskog sektora
Doprinos EU € 47.000 (2008.)
http://www.ecovars2.fr

Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Unaprjeđenje regionalnog centra za upravljanje otpadom
Slovenija

Gradska općina Ljubljana i 16 okolnih općina
Objekt za obradu otpada
•Miješani kudanski, proizvodni, trgovinski i glomazni otpad
–kapacitet 150 239 tona godišnje
•Proizvodnja goriva iz krutog otpada
–kapacitet 60 137 tona godišnje
•Obrada biorazgradivog kućanskog otpada
–Kapacitet 21 000 tona godišnje

Postrojenje za obradu eluata
•Eluat iz odlagališta i obrada otpadnih voda
–Kapacitet 520 m3 dnevno
Prednosti projekta – po dovršetku
•Znatno smanjenje otpada koji se odlaže na ljubljansko odlagalište – za 176,000 tona godišnje
•Stopa recikliranja i povrata povećana na 58%
•Obrada preostalog otpada koji se odlaže – postaje gotovo inertan
•Bioplin koji se proizvodi tijekom postupka obrade koristit će se za proizvodnju energije

Usluga osigurana za 414.000 stanovnika
Znatne prednosti za okoliš
Ukupni trošak € 144 milijuna / EU € 78 milijuna
http://www.eu-skladi.si

Obnova grada kulturne baštine Vila do Conde - Portugal

Bivši kulturni centar doživio je pad tijekom 70-ih i 80-ih zbog neuspjeha industrije, što je dovelo do pada broja stanovnika i lošeg stanja drevne baštine grada
•45

Program ‘Ponovno otkrivanje Vila do Conde’ za 2000. – 2010.
•Središnje obilježje: obnova povijesnih zgrada – kazališta, muzeja
•Nagrađena obnova javnih prostora

Faktori uspjeha
•Promicala se kulturna raznolikost, što je povećalo uključenost etničkih manjina
•Koordinacija partnerstava za fizičku obnovu i kulturne aktivnosti

Strategija za poticanje kulturnih i kreativnih industrija
Fizička ulaganja integrirana s ‘mekšom’ podrškom
•Pomod kreativnim tvrtkama i nevladinim udrugama
•Obrazovanje i osposobljavanje u umjetnosti, glazbi, plesu

Rezultati
•Privučeni su mladi ljudi – obrnut je trend demografskog pada
•11% rast stanovništva
•Danas je grad domaćin ‘Međunarodnog festivala kratkih filmova’
Ukupni trošak € 18,3 milijuna / EU € 8,8 milijuna
http://www.ccdr-n.pt

Primjer projekta iz Notio Aigaio, Grčka
Postrojenje za ekološko odsoljavanje

Nedostatak pitke vode tijekom ljeta u vrhuncu sezone
Suradnja – Egejsko sveučilište / Južna egejska regija
•Plutajuće postrojenje za desalinaciju
•Pokrede ga vjetrogenerator i fotovoltaični sustav
•Mobilnost – jednostavno premještanje sukladno potrebama
•Autonomni sustav - radi bez posade

Pokriva sezonske potrebe za opskrbom otoka pitkom vodom
Značajni doprinos poljoprivredi i drugim djelatnostima izvan naseljenih područja
•Voda za piće - 70 m³ dnevno – zadovoljava potrebe od oko 300 ljudi
•Razdoblje isplativosti 3 godine / radni vijek sustava – 20 godina
•Uzrokuje minimalne poremedaje u životnom ciklusu otočana
•Nulta stopa emisije stakleničkih plinova

Ukupni trošak €2.9 milijuna
http://www.tvlink.org/cohesionreport/pdf/Country_sheets_GRECE_EN_101105.pdf

Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže

Mreža suradnje - Belgija, Danska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Švedska i VB
Razvoj morskih autocesta za projekte “zelenog rasta”

Transnacionalni projekt koji uključuje 20 regija s izlazom na Sjeverno more
EU sredstva €2.6 milijuna
http://www.northernmaritimecorridor.no
•Mreža koja povezuje ključne djelatnosti i vlade susjednih država
•Održavanje odbora s konceptom zajedničke strategije
•Promicanje i osmišljavanje 15 inicijativa za priobalnu plovidbu
•ICT modeli i alati za intermodalni prijevoz
Ova uspješna inicijativa proširena je i na Barentsovo more u Rusiji


Prvi hibridni dizel trajekti na svijetu
Škotska

2 nova plovila za kratku vožnju
•Ro-ro dizajn koji može primiti 150 putnika, 23 automobila / 2 velika teretna vozila
•Prvo plovilo u funkciji – jesen 2013.

Inovativna ‘zelena’ tehnologija
•Maleni dizel generatorski uređaji snabdjevaju električne motore koji pokreću propelere energijom
•Baterije osiguravaju minimalno 20% utrošene energije
•Smanjena potrošnja goriva, ispuštanja CO2 i drugih zagađujućih tvari
•Trajekti će se napajati gorivom tijekom noći, dok su u otočnim pristaništima

U budućnosti će se za punjenje baterija koristiti energija lokalnog vjetra, valova ili solarnih sustava
Ukupni troška € 30 milijuna / EU € 600.000
http://www.cmassets.co.uk

Demonstracijski projekt za autobus s vodikovom gorivnom ćelijom
Neratovice, Češka Republika

Pogonski sustav s trostrukom hibridnom gorivnom delijom
•Gorivna delija koristi kemijsku energiju za proizvodnju električne energije za pogon autobusa
•Spremnik s 20 kg plinovitog vodika na 350 bara
•250 km po spremniku vodika
•Jedan autobus i jedna gorivna stanica trenutno u funkciji

Demonstracija čistog gradskog transporta
•Niska razina buke
•Niska razina CO2
•Voda se ispušta samo tijekom korištenja
•Znatno smanjen rizik za zdravlje

Doprinos EU € 1,3 milijuna
http://www.h2bus.cz

Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

KONTROLA NAD KARIJEROM
Bugarska

Projekti „Mogu” i „Mogu bolje”
• u okviru projekta “Mogu”, svaka zaposlena osoba mogla je dobiti bon za:
-Osposobljavanje za ključne kompetencije
-Tečaj koji daje stručne kvalifikacije
Veliki projekt
• Uključeno više od 540 obrazovnih centara i
• 720 organizacija za osposobljavanje
• 140 000 zaposlenika pohađalo je tečaj osposobljavanja

• U nastavku projekta ‘Mogu bolje’, očekuje se još 81 000 sudionika
Ukupni trošak €72 milijuna
/ EU €61 milijun
http://www.az.government.bg


STARIJI I MUDRIJI RADNICI
Gdansk, Poljska

Projekt ‘Zreli poduzetnik’
• Nezaposleni ili neaktivni stariji radnici pozivaju se da se prijave za poslovno ospobljavanje
• Prijavilo se 120, od kojih je 60 odabrano za osposobljavanje
• Višemodulski tečajevi pokrivali su prve korake za poduzetnika, pravna pitanja, računovodstvo, marketing, poslovno planiranje itd.
• Svi koji su završili tečaj mogli su podnijeti molbu za jednokratnu potporu za ulaganje
• Na kraju je 50 ljudi iskoristilo priliku za pokretanje nove tvrtke

Ukupni trošak € 412.000
/ EU € 485.000
http://pup.gda.pl

Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva

SECOND HAND TRGOVINA S PROVOKLASNIM AMBICIJAMA
Češka

Projekt „Second Hand, SECOND HELP”
•Provodi se u second-hand trgovini odjećom na glavnom trgu u Pilsenu
•Trgovina zapošljava 15 radnika s mentalnim invaliditetom uz troje ostalih prodavača
•Svi rade u stabilnom radnom okruženju u skladu s njihovim potrebama
•Socijalna tvrtka – trgovina pruža značajne usluge manje bogatim ljudima u Pilsenu
•Sama će se financirati nakon završetka projekta
•Korisnici projekta sada otvaraju još jednu trgovinu

Ukupni trošak € 265.000 / EU € 191.000
http://www.moznostitujsou.cz

Primjer projekta iz Constanţe, Rumunjska
Centar za posebne edukacije doprinosi stvaranju socijalno uključivog društva
Nadogradnja škole za djecu s poteškoćama u razvoju

• Jedinice za fizikalnu terapiju i masažu, te senzornu terapiju
• Posebni materijali za učenje i moderna kompjutorska oprema
• Gimnastička dvorana i prostor za proslave u kojoj se organiziraju razni događaji

Povećanje u kapacitetu i kvaliteti usluge
• Više djece uključeno u terapiju
–od 145 do 450
–uključena i romska djeca u regiji
• Povećana aktivnost rehabilitacije
–sa 50% na 80%

Ukupni trošak €1.6 milijuna /
EU €1.3 milijuna
http://www.adrse.ro

Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje


KVALITETA U OBRAZOVANJU – KORAK PREMA JEDNAKOSTI
Rumunjska

• Broj romske djece u predškolskim i školskim institucijama čini samo ¼ ukupnog broja

• Stope prekida školovanja iznimno visoke kod romske populacije.
• Projekt promiče obrazovanje kao put prema uspjehu među romskom djecom i njihovim roditeljima

• Poseban naglasak je na privlačenju vedeg broja romske djece u obrazovni sustav i zadržavanje u njemu, počevši od predškolskog odgoja

•Projekt se provodi u četiri županije
- obuhvadeno 40 predškolskih ustanova i 800 djece
•Razvijen je intervencijski model da bi se identificiralo i pružilo podršku učenicima za koje postoji rizik prekida školovanja
–posebni interkulturalni nastavni program
–u okviru projekta nastavnici se obučavaju za primjenu interkulturalnog nastavnog programa
–pružanje podrške bilingvalnim nastavnicima romske grupacije
•Faktori uspjeha uključuju angažman grupa za podršku koje uključuju roditelje

Ukupni trošak € 853.000 / EU € 719.000
http://www.amarerromentza.org

Primjer projekta iz Montpelliera, Francuska
9 regionalnih škola kao prilika za novi početak

Svake godine 5000 mladih iz regije Languedoc-Roussillon napušta školu bez ikakvih kvalifikacija
Novi početak
• ER2C (Regionalna škola kao prilika za novi početak) namijenjena nezaposlenim mladim osobama između 18 i 25 godina pružanjem druge šanse, a koji su izvan sustava najmanje 6 mjeseci
–susreću se s stvarnim poteškoćama budući da nemaju kvalifikacije za rad

Otvoreni pristup školi nasuprot greškama iz prošlosti. Jedini kriterij za odabir polaznika programa je predanost.

Ciljevi projekta ER2C
• unapređenje i usvajanje općih znanja i vještina
• usvajanje društvenih vrijednosti i izgradnja osjećaja pripadnosti zajednici
• motivacija i osobne karakteristike, važnost profesionalnih ciljeva

Kako drugi puta postići uspjeh
• u 2010. godini 64% studenata koje je pohađalo ER2C je dobilo:
–zaposlenje (uključujudi stipendije)
–stručnu spremu ili diplomu - ili su nastavili s školovanjem

Ukupni trošak €3 milijuna /
EU €1.5 milijuna
http://www.reseau-e2c.fr


S FAKSA NA POSAO
Ujedinjeno Kraljevstvo

Program Graduate Head Start (Sveučilište Chester)
•Kratki tečaj koji diplomantima pruža dodatne vještine koje su im potrebne da bi se snašli u radnom okruženju
•Modul poslovnih vještina i profesionalnog razvoja
–uključujući vještine pripreme prezentacija i vođenja intervjua
•Planiranje karijere / individualni trening
•ECDL kvalifikacije
•Mogudnost odlaska na radno mjesto
u trajanju od 5 tjedana
Rezultati (od 2009.)
•400 sudionika – završenih studenata
•72% je pronašlo zaposlenje u skladu s kvalifikacijama
Ukupni trošak € 371.000/ EU € 182.000
http://www.chester.ac.uk/careers/graduate-head-start

Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

UTVRĐIVANJE RIZIKA OD KORUPCIJE
Mađarska

-Projekt je proveo Državni ured za reviziju (SAO) Mađarske na temelju
rezultata projekta ‘Twinning Light’ s Revizorskim sudom iz 2008.
Projektne komponente uključuju:
•Mapiranje izloženosti korupciji u odabranim javnim institucijama
•Jednostavan pristup bazi podataka putem Interneta
•Detaljnu analizu rizika od korupcije u organizacijama uključenim u javnu nabavu i korištenje fondova EU
•Novi vodič za reviziju s razvijenim protukorupcijskim aspektima
•Službeno prihvaćene revizije pravila i postupaka
•Sveobuhvatna edukacija zaposlenika
•Konferencije, sastanci i radionice radi informiranja stručnjaka, akademika i novinara, te opće javnosti
Ukupni trošak € 1 milijun / EU € 800.000

http://www.asz.hu/en/eu-funded-projects/mapping-corruption-risks

( EU projekt - primjeri )