EU fondovi za poduzetnike i aktualni natječaji za LISTOPAD 2015.

Posted on Posted in NATJEČAJI

EU fondovi za poduzetnike - Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 14.10.2015. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, turizam

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela".
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.
Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.9.2015. do 15.1.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem  IKT–a“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 21. rujna 2015. do 15. siječnja 2016.

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

Neposredno sufinanciranje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

 

Predmet: Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena.

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvene organizacije i javne ustanove koje su korisnici državnog proračuna, odnosno korisnici proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave te trgovačka društva. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev samostalno li u projektnom partnerstvu.

Fond dodjeljuje bespovratna sredstva u obliku subvencija trgovačkim drutšvima ili pomoći znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama u iznosu od 40, 60 ili 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ovisno o lokaciji provedbe projekta.

Dodjeljena sredstva mogu iznositi najviše do 200.000 kn po zahtjevu.

Rok prijave je kraj kalendarske 2015. godine ili iskorištenje sredstava.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; http://www.fzoeu.hr

Nacionalni program pomoći sektoru vina- Vinska omotnica

 

Otvoren: Od 2. listopada do 2. studenog 2015.

Sažetak: Objavljena su tri javna poziva, kojima se iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. financiraju mjere:

-Investicija u vinarije i marketing vina

-Restrukturiranje i konverzija vinograda

-Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

Maksimalni iznos potpore u sve tri mjere je 50% prihvatljivih troškova.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; aprrr.hr

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 760.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 11. svibnja 2015.

 

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.9.2015. do 23.12.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, poljoprivredni gospodsraski subjekti

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.9.2015. do 30.6.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: javna visoka učilišta
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
-Podskupina 1 - Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
-Podskupina 2 - Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova
Ukupna raspoloživa sredstva Poziva: 934.000.000,00 HRK;
Minimalni iznos sredstava po projektu: 7.600.000,00 HRK
Maksimalni iznos sredstava po projektu:
-Poskupina 1: Do ukupno 225.000.000,00 HRK i  do 240.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po krevetu  u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom već postoji odnosno do 300.000,00 HRK (uključujući PDV)  jeiničnog troška po krevetu u slučaju izgradnje studentskog doma kada u mjestu provedbe projekta studentski dom još ne postoji;
-Podskupina 2: Do ukupno 230.000.000,00 HRK i do 70.000,00 HRK (uključujući PDV) jediničnog troška po obnovljenom krevetu.

PILOT PROJEKT: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 4.500.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 5.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 kuna.

PILOT PROJEKT: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.6.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

 Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole, vrtići

Sažetak: Bespovratna sredstva u svrhu izrade projektne dokumentacije za provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 50.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 kuna.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« na područjima s proglašenom elementarnom nepogodom na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 73/97 i 174/04) nastalom nakon 1. siječnja 2014. godine

 

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.8.2015. do 30.10.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Sažetak: Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 05).

Prihvatljivi korisnici su, sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i Natječajem:

-fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi

Uz Zahtjev za potporu podnositelj dostavlja i presliku Odluke o proglašenju elementarne nepogode sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 73/97 i 174/04).

Predviđena sredstva javne potpore su 10.000.000,00 HRK. Iznos je indikativan.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015.

Izvor: strukturnifondovi.hr