ESF : Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Posted on Posted in Nekategorizirano

hamag-hbor-europski-socijalni-fond

ESF: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

U tijeku je natječaj kojim se finaciraju aktivnosti usmjerene poticanju rada s darovitom djecom i učenicima te edukaciji nastavnog osoblja za rad s darovitom djecom. Natječaj je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a nadležno provedbeno tijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja I sporta.

Stopa financiranja aktivnosti iznosi 100%.

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

 

 

 

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima.

Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Ukupni iznos operacije: 10.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Specifični cilj:

Jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.

Izvor: www.esf.hr