HAMAG BICRO raspisao Program Mikro i Malih zajmova za mikro i male poduzetnike

Posted on Posted in Nekategorizirano

 

 

hamag-hbor
HAMAG BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.  Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR.

Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5% do 3,5% a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže.

Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca.

Program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR.

Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže.

Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

ESIF Mikro investicijski zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa * 0,5% – 1,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

 

 

 

ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa * 1,5% – 3,5%
Poček Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 3 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

 

 

ESIF Mali zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Srednji gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
Kamatna stopa * 0,5% – 1,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

 

 

 

Izvor: HAMAG BICRO (www.hamagbicro.hr)