Poticaji za poljoprivredu: Mjera 4 Ulaganja u fizičku imovinu

Posted on Posted in Nekategorizirano

 

Poticaji za poljoprivredu

Objavljeno je 5 natječaja za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u okviru Mjere 4 Programa ruralnog razvoja, koja omogućava ulaganja u fizičku imovinu gospodarstava.

Minimalna potrebna ekonomska veličina prijavitelja mora biti

a) za projekte u sektoru voća i povrća veća od 6.000 eura

b) za projekte u ostalim sektorima (stočarstvo, peradarstvo) veća od 8.000 eura.

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 eura,

a najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 eura.

Napomena: Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Poticaji za poljoprivredu

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje i objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva te ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

 

b) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

 

c) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godined) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

e) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta

f) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje i zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,

ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,

objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,

sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

g) građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potreb

h) poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potreb

i) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 2. lipnja 2017. do 3. srpnja 2017.

Izvor:apprrr.hr