Ulaganje u znanost i inovacije – javno savjetovanje

Posted on Posted in Nekategorizirano

Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv        

 

Objavljeno je javno savjetovanje (e-savjetovanje) sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje u okviru nadolazećeg natječaja :  ˝Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv˝

Predmet Poziva  je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije.

Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije, specifičan cilj će doprinijeti inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija širenjem rezultata u znanstvenoj i poslovnoj zajednici.

U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

 

Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

 

AKTIVNOSTI

1.Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a

2.Aktivnosti umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezane za provedbu projekta

3.Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta

4.Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima  itd.)

5.Izrada Strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom

6.Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije ( npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)

7.Upravljanje projektom ( izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)

8.Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)

9.Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela / dodatne aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela

 

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 128.060.000,00 HRK.

 

Najviši iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu  u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.

Planirana dodjela sredstava u okviru ovog Poziva ne konstituira državnu potporu u smislu značenja članka 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (107(1) UFEU) te isključivo u tim okolnostima intenzitet potpore može dosegnuti 100% bespovratnih sredstava.

 

 

U javno savjetovanje možete se uključiti svojim komentarima i prijedlozima, uz registraciju na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5121

Izneseni podaci odnose se na Nacrt Uputa za prijavitelje u okviru ovog Javnog poziva.

 

Izvor: https://savjetovanja.gov.hr/