Potpore za turizam, tradicijske obrte i druge nepoljoprivredne djelatnosti

Posted on Posted in Nekategorizirano

Potpore za turizam, tradicijske obrte i druge nepoljoprivredne djelatnosti

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su: -građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata

– troškovi kupnje zemljišta/objekata

– nabava strojeva, opreme, vozila ili plovil

– nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično

– aktivnosti vezane uz edukacije

– sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt

– aktivnosti pripreme projektne dokumentacije

    

 

      
Može  se  ulagati u:

  1. a) sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda
  2. b) sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati:

-usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

-usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge

– sektor turizma u ruralnom području

– sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detalje možete pronaći ovdje.

 

Izvor: www.apprrr.hr