Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća

Posted on Posted in Nekategorizirano

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća :

Objavljen je natječaj za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta za prijavitelje u sektoru prerađivačke industrije i djelatnosti informacija i komunikacija!
Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzećima za ulaganje u gradnju i opremanje proizvodnih jedinica, nastupe na sajmovima, promidžbu te druga niže navedna ulganja.
 
Primjerice, ideja za Vaš projekt može biti izgradnja modernog proizvodnog pogona uređenog zelenilom, prostorom za druženje zaposlenika i/ili opremanje proizvodne jedinice najnovijim tehnološkim rješenjima uz poticanje povećanja produktivnosti, ali i ugodne atmosfere rada te ekološke i energetske učinkovitosti proizvodnje. :=)
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 200.000.000,00 HRK.
 
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.
Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.
 
Intenzitet potpore iznosi od 35 do 45% za početna ulaganja,
a 50% za sudjelovanje u sajmovima, troškove za troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja, izradu projektne dokumentacije
te 60 do 70% za troškove usavršavanja.
 
 
Prihvatljivi troškovi
 
1. Ulaganje u materijalnu I nematerijalnu imovinu
 
– priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
– trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
– trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
– troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
– ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
– nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
– nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
2. Savjetodavne usluge:
 
– usluge upravljanja projektom;
– usluge stručnog nadzora građenja;
– usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
– usluge izrade dokumentacije za nabavu;
– usluge revizije za verifikaciju troškova projekta
 
3. Sudjelovanje na sajmovima
 
4. Usavršavanja djelatnika
 
5. Potpore male vrijednosti:
 
– troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
-troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
-troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018
 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018
 
Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
 
Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.
 
Izvor: strukturnifondovi.hr
 
Slobodno nam se javite kontaktima na stranici
www.aplikat28.hr/kontakt
za informacije vezane za prijavu na natječaj i financiranje Vašeg planiranog ulaganja!
 

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća   

   Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća