Ulaganja u razvoj turizma i nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Posted on Posted in Nekategorizirano
Ulaganja u razvoj turizma i nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 
Turizam u ruralnim područjima Poticaji za turizam

Objavljen je natječaj za ulaganja u gradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata u ruralnim područjima s ciljem razvoja mogućnosti pružanja usluga u turizmu, usluga tradicijskih i umjetničkih obrta, prerade i marketinga proizvoda poljoprivrednih gospodarstava te drugih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Najniži iznos javne potpore je 3.500 eura, a najviši 200.000 eura iznos po korisniku, u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40 %.

Natječaj se provodi u okviru Podmjere 6.4.  ˝Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti˝ –  provedbe tipa operacije 6.4.1. ˝Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima˝. 

Mjera 6             Mjera 6.4 tradicijski obrti

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:

a) turizam u ruralnom području

b) usluge u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:
– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima

– intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40 %.

-Prihvatljivi nematerijalni troškovi:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) zaštita autorskih prava
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

– Prihvatljivi materijalni troškovi:
a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.

-Prihvatljivi opći troškovi:
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
c) troškovi pripreme poslovnog plana
d) troškovi pripreme dokumentacije
e) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva, ekonomske veličine ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura.

Razdoblje podnošenja zahtjeva za potporu traje od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Izvor: www.apprrr.hr

Za sve dodatne informacije o mogućnostima financiranja ovakvih ulaganja slboodno nam se javite kontaktima na stranici:
www.aplikat28.hr/kontakt/