Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

Posted on Posted in Nekategorizirano

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – otvoren novi natječaj

Otvoren je natječaj za male i srednje poduzetnike, kojim se potiče primjena informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

– najniži iznos 80.000,00 HRK

– najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore određuje se prema lokaciji sjedišta poduzeća:

-Potpora može iznositi od 65 do 80% prihvatljivih troškova

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

– Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje

– Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

– Troškovi nabave standardnih i out-of-box9 softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10, itd.);

DMS (Document Management System) – sustav upravljanja dokumentima

ERP (Enterprise Resource Planning) – upravljanje resursima poduzeća

CRM (Customer relationship management) – upravljanje odnosima s kupcima

HRM (Human Resources Management) – upravljanje ljudskim resursima

CMS (Content management system) – sustav upravljanja sadržajem

ECM (Enterprise content management) – upravljanje poslovnim sadržajima

CAD (Computer-aided Design) – dizajn potpomognut računalom

CAM (Computer-aided manufacturing) – proizvodnja potpomognuta računalom

 

– Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);

– Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge

Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;

– Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

– Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;

– Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;

– Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;

– Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Predviđeno trajanje projekta ne može biti duže od 18 (osamnaest) mjeseci od dana potpisa ugovora.

Prijave se mogu podnositi od 21.11. do 21.12. 2018. godine.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr