ESIF krediti za rast i razvoj: Poticajno kreditiranje gradnje, opremanja, kupnje objekata i nabave obrtnih sredstava za poslovanje

Posted on Posted in Nekategorizirano
ESIF krediti za rast i razvoj: Poticajno kreditiranje gradnje, opremanja, kupnje objekata

Mogućnosti financiranja ulaganja malih i srednjih poduzetnika koji posluju duže od dvije godine i planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji, ICT i uslugama temeljenim na znanju!

Financiranje rasta i razvoja poduzetnika i dobivanje potpora Europskih strukturnih i investicijskih fondova i HBOR-a realizira se kroz kamate na dugoročne investicijske kredite, koje su određene u vrijednostima od 0% godišnje na dio kredita iz sredstava ESIF-a, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom.
Sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50.

Iznos kredita može biti od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora (za sektor turizma najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR).
Rokovi otplate mogu biti od 12 do 17 godina (za sektor turizma), uz poček do 24 mjeseca (48 mjeseci za sektor turizma).

Prihvatljive djelatnosti za financiranje odabrane su iz sektora:
– C: Prerađivačka industrija
– I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja- podsektor 55)
– J: Informacije i komunikacije
– M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
– N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
– Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– R: Umjetnost, zabava i rekreacija
– S: Ostale uslužne djelatnosti

Financiraju se ulaganja (investicije) u:
a) dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu
obiteljski povezane te kada je isti popraćen i investicijskim ulaganjem i to:
– osnivačka ulaganja,
– zemljište (do 10% iznosa kredita),
– građevinski objekti (pri kupnji građevinskih objekata vrijednost zemljišta na kojem se isti nalaze ne može prelaziti 10% iznosa kredita) te
– oprema i uređaji (strojevi i postrojenja),
b) dugotrajnu nematerijalnu imovinu,
c) obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (investiciju) do najviše 30% iznosa
ukupnog kredita

-Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

-Ulaganja ne smiju biti započeta prije donošenja odluke o kreditu i provedba mora rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje 1 osoba prema satima rada).

Za izradu Investicijske studije ili Poslovnog plana te sve potrebne dodatne informacije, slobodno nam se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr .

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.hbor.hr