Investicijski krediti za ruralni razvoj: novi program financiranja ulaganja u unaprjeđenje turizma i uslužnih djelatnosti, razvoj uzgoja i prerade poljoprivrednih proizvoda te korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima!

Posted on Posted in Nekategorizirano

Investicijski krediti za ruralni razvoj: novi program financiranja ulaganja u unaprjeđenje turizma i uslužnih djelatnosti, razvoj uzgoja i prerade poljoprivrednih proizvoda te korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima!

Potpisivanjem sporazuma o financiranju između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i poslovnih banaka (OTP banka Hrvatska d.d.; Privredna banka Zagreb d.d.; Zagrebačka banka d.d.), 17.rujna 2019. započela je provedba novog programa HBOR-a, a za financiranje ulaganja korisnika osigurano je više od 500 milijuna kuna.

Ulaganja koja se mogu financirati obuhvaćena su  nekim od sljedećih tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):

restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

korištenje obnovljivih izvora energije

ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda kroz povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i korištenje obnovljivih izvora energije

razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ( turizam, ugostiteljstvo, razvoj tradicijskih obrta, uslužnih djelatnosti, intelektualnih usluga, prerade i/ili marketinga proizvoda)

ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

 

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),

-obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

-trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),

-zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Poslovni plan, bazeni   HBOR

POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU                        RURALNI TURIZAM

 

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj:

KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).

NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50,001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.

ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.

VALUTA KREDITA: U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.

KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).

DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.
Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

Napomena:

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

Izvori:

https://www.apprrr.hr/za-investicijske-kredite-za-ruralni-razvoj-dostupno-vise-od-500-milijuna-kuna-nize-kamatne-stope-bez-naknada-i-duzi-rokovi-otplate/

https://www.hbor.hr/vise-od-500-milijuna-kuna-za-ruralni-razvoj-niske-kamatne-stope-i-dugi-rokovi-otplate/

Za izradu Poslovnih planova i Investicijskih studija te ostale prijavne dokumentacije za opisani program slobodno nam se javite na:

– E-mail: info@aplikat28.hr

– Mob: +385 91 582 5418

– Tel: +385 21 321 173;

Kontaktni obrazac web stranice: www.aplikat28.hr/kontakt