Financiranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina

Posted on Posted in Nekategorizirano

Financiranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini:

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

 

Projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od osam skupina športskih građevina:

-atletska staza

-športska dvorana za više športova

-nogometno igralište – prirodna trava/veliko

-nogometno igralište-umjetna trava/malo

-nogometno igralište umjetna trava/veliko

-vanjska športska igrališta za više športova

-teniski tereni i ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.).

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje športskih građevina i to:

-izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije

-opremanje športskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja športom.

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu“ kroz aktivnost – K916023 -sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Javni poziv iznose 16.000.000,00 kuna (slovima: šesnaestmilijunakuna).

Najveći ukupni iznos sufinanciranja projekta može iznositi do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijunkuna) bez PDV-a, a ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine.

Prihvatljivi prijavitelji Projektnog prijedloga su JLP(R)S-i mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

 

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine.

Izvor: Središnji državni ured za šport, https://sdus.gov.hr/