Pokretanje i razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti: natječaj i otvaranje prijava u lipnju 2020.

Posted on Posted in Nekategorizirano

Pokretanje i razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti: natječaj i otvaranje prijava u lipnju 2020.

Novi natječaji za povlačenje bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganjima u pokretanje i razvoj ruralnog turizma omogućavaju povlačenje potpora za pokretanje i razvoj ugostiteljskih usluga na OPG-u u turizmu, ali i drugim sektorima u okviru  nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima:

-turizma u ruralnom području,

-tradicijskih, umjetničkih obrta i izrade suvenira,

-usluga u ruralnim područjima,

-prerade/ trženja proizvoda.

Pokretanje turizma i drugih novih djelatnosti OPG-a sufinancira se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do  50.000,00 EUR po korisniku.

Projekti ulaganja u razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti će se prema najavama sufinancirati bespovratnim sredstvima u iznosima do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500,00 i 200.000,00 EUR.

Poslovni plan          Konzultanti za EU fondove

U sklopu natječaja očekuju se sljedeći prihvatljivi troškovi:

1.Materijalni troškovi:

 1. a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata, nabava solarnih sustava
 2. b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 3. c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.

Nematerijalni troškovi:

 1. a) kupnja ili razvoj računalnih programa
 2. b) kupnja prava na patente i licence
 3. c) zaštita autorskih prava
 4. d) registracija i održavanje žigova i
 5. e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Opći troškovi:

 1. a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 2. b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 3. c) troškovi pripreme poslovnog plana
 4. d) troškovi pripreme dokumentacije
 5. e) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva, ekonomske veličine od najmanje 1,000.00 (podmjera 6.2.1.) odnosno 2,000.00 EUR (podmjera 6.4.1.).

Izvor: strukturnifondovi.hr , apprrr.hr

Slobodno nam se javite za sva dodatna pitanja vezana za izradu financijskih i poslovnih planova te projektnih prijedloga za natječaje.

Također, možete nam se obratiti i za sve informacije o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja te za osmišljavanje i provedbu Vaših projekata!

Kontakti:

E-mail: info@aplikat28.hr

Tel: +385 21 321 173

Mob: +385 91 582 5418