Novi natječaj za subjekte u djelatnosti arhitekture, dizajna, računalnog programiranja kroz izrade videoigara, kulture i medija: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Posted on Posted in Nekategorizirano

Otvoren je novi natječaj za subjekte u djelatnosti arhitekture, dizajna, računalnog programiranja kroz izrade videoigara, kulture i medija: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Ministarstvo kulture i medija ovim natječajem provodi reformu usmjerenu jačanju poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija, financiranu u vrijednosti od 33.180.702,10 eura kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

*GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku  iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

Stope sufinanciranja  u grupi A prema lokaciji ulaganja i vrsti izvora financiranja pojedinih troškova te veličini poduzetnika iznose od 45% do 85% prihvatljivih troškova.

*GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Stopa sufinanciranja u grupi B iznosi 85% prihvatljivih troškova.

**Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

  • trgovačka društva
  • obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije

 

**Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekata mogu se odnositi na nabavu patenata, autorskih prava, licencija, znanja i dr., softvera i opreme za uspostavu novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Troškovi se mogu odnositi i na promidžbu i vidljivost, usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na sajmovima, izradu projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora, radove na uređenju i opremanju poslovnih prostora, upravljanje projektom i dr.

Prihvatljivi sektori djelatnosti prema NKD 2007. su:

-arhitektura

-dizajn

-elektronički mediji

-film

-fotografija

-glazba i izvedbene umjetnosti

-izdavaštvo

-muzeji, knjižnice i baština

-videoigre – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

-umjetnost

-umjetnički i tradicijski obrti

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja do 31. svibnja 2024.

Izvor: https://min-kulture.gov.hr/vise-od-33-milijuna-eura-bespovratnih-sredstava-za-poziv-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija-25566/25566

Za sve potrebne dodatne informacije,  pripremu projektnih prijedloga za natječaj i provedbu projekata, slobodno nam se javite kontaktima na stranici www.aplikat28.hr/kontakt ili mailom: info@aplikat28.hr