RURALNI RAZVOJ – PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« UNUTAR MJERE M06

Posted on Posted in Pravilnici

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2278 Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« UNUTAR MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Pravilnika […]

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07

Posted on Posted in Pravilnici

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 456 Na temelju članka 30. stavka 2., a u svezi stavaka 3. i 4. istoga članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 80/2013, 41/2014 i 107/2014) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA […]

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03

Posted on Posted in Pravilnici

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2146 Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03 »SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE«, PODMJERE 3.1. »POTPORE ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE« I PODMJERE 3.2. »POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM […]