Poticaji, potpore, fondovi, krediti za poduzetnike – E-impuls 2016.

Posted on Posted in Nekategorizirano

Poduzetnički impuls 2016.

Bespovratna sredstva, poticaji, potpore, fondovi, krediti za poduzetnike – E-impuls 2016. :

CILJEVI:
• rast i razvoj poduzetništva i obrta
• unaprjeđenje poslovanja
• zapošljavanje
• jačanje konkurentnosti i tržišnog položaja
• olakšano financiranje
• uravnotežen regionalni razvoj
• učinkovito korištenje sredstva i fondove Europske unije.

 

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA :

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unapređenje obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti

IZNOS POTPORE: 30.000-500.000 kuna

 INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

 

PODUZETNIŠTVO ŽENA

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 IZNOS POTPORE: 20.000-400.000 kuna

 • INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

 

PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Stručno usavršavanje
 • Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
 • Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

IZNOS POTPORE: 50.000,00 do 500.000,00 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti 70% mali subjekti 60% srednji subjekti

 

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM

 

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi do 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1. 2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
 • Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
 • Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
 • Troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala za e-poslovanje
 • Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
 • Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
 • Savjetodavne usluge , tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška

IZNOS POTPORE: 20.000-100.000 kuna

INTENZITET: 100%

 

 

POTICANJE START – UP –ova

KORISNICI: mikro, mali ili srednji poduzetnički subjekti koja su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

 PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

 IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna

NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

 

DOMAĆI SAJMOVI

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

 PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

 • zakup izložbenog prostora
 • uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 • izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • troškovi transporta izložaka
 • troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
 • troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

 

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

MIKRO I MALO PODUZETNIŠTVO I OBRT

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava
 • Poboljšanje uvjeta rada u radionici
 • Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
 • Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

IZNOS POTPORE: 10.000-100.000 kuna

INTENZITET: 100%

 

ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

KORISNICI: zadruge, socijalne zadruge (umanjena radna sposobnost, nepovoljne okolnosti)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • nove tehnologije
 • povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga;
 • prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • jačanje marketinških aktivnosti
 • unaprjeđenje i primjena novih znanja
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitetom

 IZNOS POTPORE: 20.000 – 250.000 kn

 INTENZITET: 75%

 

PODUZETNIŠTVO KLASTERA

KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti, zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

 PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • nove tehnologije
 • povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • R&D
 • upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
 • marketinške aktivnosti
 • studije opravdanosti osnivanja klastera
 • priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

 IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju do 450.000 kuna za operativne klastere

 

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

 IZNOS POTPORE: 25.000-75.000 kuna

 INTENZITET: do 100%

 

NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

 

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na

naukovanje

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna

INTENZITET:  80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima

-do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentor

 

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI

 

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama, vježbovnih tvrtki u srednjim školama te studentskih poduzetničkih inkubatora

 IZNOS POTPORE: 20.000,00 do 100.000,00 kuna

 

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

 KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih

IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

 

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE

 

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti te fizičke osobe

 PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Polaganje majstorskog ispita
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita
 • Prekvalifikacija
 • Polaganje pomoćničkog ispita
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

 IZNOS POTPORE: do 80% opravdanih troškova

 

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

 KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

 IZNOS POTPORE: Za znanstveno – stručne skupove:

 • do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
 • do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
 • do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
 • do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije:

 • do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
 • do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
 • do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
 • do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

 

FINANCIRANJE

 KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti i obrti

 • Kreditni program „Kreditom do uspjeha 2014.”uz subvencije kamata – nastavak
 • Novi program kreditiranja i mikro kreditiranje
 • Osnivanje Fonda malog gospodarstva
 • Kreditni programi HBOR-a (početnici, žene, mladi, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, mikro kreditiranje uz potporu EU)
 • Fondovi za gospodarsku suradnju – FGS
 • Regionalni fond poduzetničkog kapitala – ENIF
 • Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (SEED fond)
 • Mikro krediti – Prvi korak u poduzetništvo