Poticaji za poduzetnike : objavljen Poziv „E-Impuls“ za dodjelu poticaja poduzetnicima u prerađivačkom, građevinskom, ICT te stručnom, znanstvenom i tehničkom sektoru

Posted on Posted in Nekategorizirano

Poticaji za poduzetnike , E-impuls

 

Poticaji za poduzetnike – Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“                                                  

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća.

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

-nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon

-nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti

-nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima

-troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

-troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:

-troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

-troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt

-troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

 

 

Troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:

-usluge upravljanja projektom;

-usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;

-troškovi promidžbe i vidljivosti