Naši projekti / Our projects

Posted on Posted in Nekategorizirano

Naši projekti / Our projects

Aplikat 28 d.o.o. je u subotu napunio 4 godine poslovanja, koje je od početka usmjereno na suradnju u pokretanju i provedbi investicija, kao projekata razvoja subjekata različitih djelatnosti te na povećanje likvidnosti i jačanje konkurentnosti klijenata. S obzirom na usluge koje obuhvaćaju planiranje razvoja, analizu financijske konstrukcije investicija te izradu projekata za pribavljanje različitih izvora financiranja ulaganja, zadovoljstvo je sudjelovati u realizaciji i provedbi poslovnih ideja, prema vizijama djelovanja naših klijenata.

Promatrajući različite djelatnosti i područja projektnih ulaganja klijenata, samo ove godine u tijeku su projekti :

-iz područja inovacija, u procijenjenoj vrijednosti od 1,100,000.00 HRK za projekte razvoja inovativnih mikro, malih i srednjih poduzetnika

-iz područja razvoja ICT u poduzetništvu 1,700,000.00 HRK za nabavu i implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija, kroz unaprjeđenje poslovnih procesa mikro, malih i srednjih poduzetnika

-iz područja turizma, u procijenjenoj vrijednosti 1,500,000.00 HRK za rekonstrukciju kuće za odmor, gradnju bazena, nabavu glisera za tailor-made ture turističke agencije, ulaganje u opremanje ronilačkog centra, uz nabavu broda po narudžbi klijenta

-iz područja poljoprivrede, u procijenjenoj vrijednosti 450,000.00 HRK za ulaganje u uzgoj lješnjaka, maslina i nabavu poljoprivredne mehanizacije

– ulaganja u okviru zdravstvenog sektora, procijenjene vrijednosti 550,000.00 HRK, za razvoj poslovanja veterinarske prakse, kroz  nabavu digitalnog rendgena i unaprjeđenje kvalitete kirurških usluga ambulante te za jačanje kvalitete i konkurentnosti usluga stomatološke ordinacije, kroz nabavu nove stomatološke jedinice

-procijenjene vrijednosti 70,000.00 HRK za pokretanje poslovanja ugostiteljskog objekta na splitskoj rivi

Ovim projektnim financiranjima jača se razvojni potencijal klijenata, jer se radi o odobrenim iznosima vanjskih financiranja, bespovratnih sredstava ili poticajnih kreditiranja poduzetnika, tvrtki, obrtnika, OPG-ova. Vrijednostima projekata značajno pridonose i dodatna vlastita ulaganja, koja su ciljano usmjerena na realizaciju unaprijed postavljenih rezultata provedbe projekata.

Uz opisane projekte,  kontinuirano surađujemo na projektima poticanja obrazovanja i kulture, kroz programe Europskog socijalnog fonda i Programe unije (Erasmus+, Kreativna Europa i dr.).

Vise o uslugama poduzeća i našim projektima možete pogledati na stranici www.aplikat28.hr/aktualno.

Također, kao što piše i na početnoj stranici, slobodno nam se slobodno javite za kavu i recite nam svoje ideje!

Europski projekti, investicijski projekti, financiranja

 

Aplikat 28 Ltd. celebrated on Saturday 4 years of doing business, which has been focused, from the beginning, on cooperation with clients in implementing investments and development projects, which include numerous activities (projects in construction industry, technology development, knowledge growth, etc.) and are also increasing liquidity and strengthening the competitiveness of our clients.

Since our services include analysis of the financial investment structures and development of projects, in order to obtain various sources of investment financing, it is a great pleasure to participate in  realization and  implementation of our clients’ business ideas and visions.

Regarding different activities and economic sectors of clients’ investment projects, only throughout this year our projects ahave been ongoing:

-in the area of ​​innovation, with an estimated value of 1,100,000.00 HRK, for development projects of INNOVATIVE micro, small and medium-sized entrepreneurs

– for ICTs in Entrepreneurship, with an estimated value of 1.700.000,00 HRK, for implementation of INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, aiming to  improve business processes of micro, small and medium-sized enterprises

– in TOURISM, with an estimated value of 1,500,000.00 HRK, for the RECONSTRUCTION of holiday house, project of swimming pool construction, project of purchasing a MOTOR BOAT for tourist agency’s tours, investment in equipping the DIVING CENTER with the speed boat, made to order

– in agriculture, with an estimated value of 450,000.00 HRK, for investing in breeding of hazelnuts, olive trees and procurement of AGRICULTURAL MECHANIZATION

– in the Healthcare sector, with an estimated value of 550,000.00 HRK, for development of various businesses, such as Specialist Veterinary Practice, through the procurement of DIGITAL X-RAY, for the improvement of surgical services’ quality and also for quality and competitiveness enhancement of our client who is offering dental services, through the procurement of a new DENTAL UNIT

– in HOSPITALITY INDUSTRY, with an estimated value of 70,000.00 HRK for STARTING UP a company, as a new Café in Split city center

By financing these projects, every described amount is strengthening the development potential of clients’ businesses, as described fundings are approved amounts of external financing, grants or incentive credits for entrepreneurs, companies, crafts or family farms. The value of projects is also being increased significantly because of owners’ investments, which are altogether focused on the realization of pre-set projects’ implementation results.

In addition to the projects described above, we collaborate on projects which promote EDUCATION and CULTURE, through programs of the European Social Fund and EU Programs (Erasmus +, Creative Europe and others).

If You are interested in cooperation with us, need an Investment study or EU-funding programs’ Application, You can find more information about our company’s services and projects at www.aplikat28.hr/aktualno .

Also, as it is written on the homepage, feel free to contact us for coffee and to tell us your ideas!