Ulaganja u pokretanje i razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti: najava natječaja

Posted on Posted in Nekategorizirano

Ulaganja u pokretanje i razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti: najava natječaja

Pred nama su novi natječaji za povlačenje bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganjima u razvoj ruralnog turizma, a potpore su usmjerene pokretanju i razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima:

-turizma u ruralnom području,

-tradicijskih, umjetničkih obrta i izrade suvenira,

-usluga u ruralnim područjima,

-prerade/ trženja proizvoda.

Pokretanje turizma i drugih novih djelatnosti OPG-a sufinancira se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do  50.000,00 EUR-a po korisniku.

Projekti ulaganja u razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti će se prema najavama sufinancirati bespovratnim sredstvima u iznosima do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500,00 i 200.000,00 EUR-a.

U sklopu natječaja očekuju se sljedeći prihvatljivi troškovi:

1.Materijalni troškovi:

 1. a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata, nabava solarnih sustava
 2. b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 3. c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine.
 4. Nematerijalni troškovi:
 5. a) kupnja ili razvoj računalnih programa
 6. b) kupnja prava na patente i licence
 7. c) zaštita autorskih prava
 8. d) registracija i održavanje žigova i
 9. e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 10. Opći troškovi:
 11. a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 12. b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 13. c) troškovi pripreme poslovnog plana
 14. d) troškovi pripreme dokumentacije
 15. e) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva, ekonomske veličine od najmanje 1,000.00 (podmjera 6.2.1.) odnosno 2,000.00 eura (podmjera 6.4.1.).

Izvor: strukturnifondovi.hr

Slobodno nam se javite za sva dodatna pitanja vezana za izradu financijskih i poslovnih planova te projektnih prijedloga za natječaje.

Možete nam se obratiti i za sve informacije o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja te za osmišljavanje i provedbu Vaših projekata!

 

E-mail: info@aplikat28.hr

Tel/mob: +385 21 321 173 / +385 91 582 5418

europski fondovi konzultanti za eu fondove investicijska studija