Komercijalizacija inovacija poduzetnika – novi natječaj!

Posted on Posted in Nekategorizirano

Komercijalizacija inovacija poduzetnika – novi natječaj!

Otvoren je novi natječaj za financiranje komercijalizacije inovacija mikro, malih i srednjih poduzetnika!

Natječajem se potiču ulaganja u inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga u S3 područjima, odnosno sljedećim područjima:

ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ (Energetske tehnologije, sustavi i oprema, Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali)

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA (Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja, Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike, Nutricionizam)

PROMET I MOBILNOST (Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila, Ekološki prihvatljiva prometna rješenja, Inteligentni transportni sustavi i logistika)

SIGURNOST (Kibernetička sigurnost, Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene, Program protuminskog djelovanja)

HRANA I BIO-EKONOMIJA (Održiva proizvodnja i prerada hrane, Održiva proizvodnja i prerada drva).

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Konzultanti za eu fondove

Izvor fotografije: www.strukturnifondovi.hr

Projektima se mogu provoditi sljedeće aktivnosti:

  1. Inovacija organizacije poslovanja poduzetnika u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga:

(troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, plaće osoblja, nepovrativ PDV)

  1. Inovacija procesa poduzetnika u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga:

(troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, plaće osoblja, nepovrativ PDV, istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencom ustupaju od drugih strana, režijski troškovi i dr.);

  1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti;
  2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Potpore se kroz ovaj natječaj raspoređuju ovisno o vrsti prijavitelja, troška i same aktivnosti koja se provodi, a sufinanciranja se raspoređuju u vrijednostima od 35% do 75% iznosa troškova u okviru pojedine (pod)aktivnosti projekta.

Aktivnosti projekta dodatno se mogu odnositi i na unaprjeđenje poslovanja u područjima koja mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti poduzetnika te nastanak novih i održivih poslovnih prilika.

Navedena područja ulaganja su definirana kroz:

Ključne razvojne tehnologije (engl. „KETs – Key Enabling Technologies“) i

– Informacijsko-komunikacijske tehnologije (engl. „ICT – Information and Communications Technology).

Unaprjeđenja u okviru ovih područja doprinose boljoj ocjeni kvalitete projektnog prijedloga.

 

 

Općenito, inovacije u okviru S3 prioritetnih područja su inovacije koje rezultiraju proizvodom ili uslugom koja je novost na tržištu i znače proces uvođenja dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Tržište se u okviru ovog Poziva definira obzirom na geografski doseg kao globalno, međunarodno, regionalno ili lokalno tržište. Zemljopisno područje novih tržišta stoga ovisi o vlastitom pogledu tvrtke na tržište rada pa time može uključivati i domaće i međunarodne tvrtke.

 

 

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

Za sve potrebne dodatne informacije vezano za osmišljavanje, pripremu i provedbu projektnih prijedloga ili investicijskih studija koje se prilažu u okviru projektnih prijedloga, slobodno nam se javite na:

E-mail: info@aplikat28.hr

Tel: +385 21 321 173

Mob: +385 91 582 5418

Web: www.aplikat28.hr/kontakt